Nezapomeňte si přenastavit pokladny na nové sazby DPH

 

Novela zákona o DPH platná od 1.5.2020

S platností od 1.5.2020 se velké množství služeb a zboží přesouvá do tzv. druhé snížené sazby DPH, která je 10 %. Původně se novela zákona o dani z přidané hodnoty přijala dle vyjádření Ministerstva financí jako určitá forma kompenzace pro podnikatele za zavedení 3. a 4. vlny EET. Tyto vlny jsou ale zatím odloženy. K přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH od 1.5.2020 však doopravdy došlo na základě zákona 256/2019 Sb. – nejkurióznější je přesunutí podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Tato změna se ale prakticky může, v omezené míře, v praxi projevit až při otevření předzahrádek od 11.5.2020.

Do 10% sazby DPH nově od 1.5.2020 spadají mimo jiné i stravovací služby a podávání nápojů, na které se však vztahuje řada výjimek.

Stravovací služba pro účely uplatnění druhé snížené sazby DPH je mimo jiné definována:

 • přidanou hodnotou v podobě možnosti posezení uvnitř zařízení, či venku na zahrádce
 • obsluhou zákazníka nebo
 • poskytnutím možnosti použít hygienické zázemí

U takové stravovací služby pak platí možnost uplatnění druhé snížené sazby DPH u:

 • stravovací služba (jídlo) z 15% na 10%
 • nealkoholické nápoje z 15% na 10%
 • čepované pivo z 21% na 10%

Možnost uplatnění snížené sazby DPH neplatí pro:

 • všechny, které nepatří do restaurační služby
 • nebo např. Fastfood bez posezení, rozvoz, hladová okna

Generální finanční ředitelství vydalo pro upřesnění jednotlivých výjimek dokument „Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Pokud podávám

 • jídlo
 • nealko nápoje vč. nealkoholického piva
 • točené pivo alkoholické (podávané ve skle)

jako součást stravovací služby, tedy zákazník konzumuje u mě na provozovně, jídlo mu přinese obsluha, jídlo mu je servírováno na omyvatelném talíři a pití ve skle tak účtuji s 10% DPH

Pokud prodávám

 • jídlo
 • nealko nápoje vč. nealkoholického piva
 • točené pivo alkoholické (podávané v platovém kelímku)

jako zboží, zákazník to tedy nekonzumuje na provozovně (zpravidla rozvoz, jídlo sebou, pití sebou, kiosky a stánky) zůstává sazba na 15%, jelikož se jedná o prodej potravin, nikoliv službu. Výjimkou je alkoholické pivo, u kterého v tomto případě účtuji 21% DPH

Co vlastně snížení sazby DPH u některých služeb a zboží znamená zjednodušeně v praxi?

Jsou 2 možnosti, kterými to může podnikatel plátce DPH vyřešit.

První možností je nechat základ daně stejný (tedy cenu bez DPH) a k němu přičíst nově sníženou sazbu DPH. Tím se výsledná cena pro spotřebitele za zboží nebo službu sníží.

Druhou možností je upravit (tedy zvýšit) základ daně tak, aby výsledná částka po zahrnutí sníženého DPH byla pro spotřebitele stejná. V případě zvolení druhé cesty se zvyšuje obchodní marže podnikatele.

Předpokládáme, že většina provozovatelů gastro provozů využije druhou možnost. Ačkoliv byla novela zákona o DPH provázena řadou posměšných komentářů a kritikou z důvodu komplikovaného zdanění piva, může podnikatelům i pomoci. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu, kde jsme vám vyčíslili úsporu na DPH při prodeji točeného piva.

Příklad 1:
Kolik odvedu státu DPH z jednoho 50 l kegu piva Gambrinus 10° před účinností novely zákona o DPH

Gambrinus 10% keg 50l = 100 piv

Nákupní cena bez DPH  1272,73 Kč
21 % DPH      267,27 Kč
Nákupní cena celkem   1540,00 Kč

Prodej / 1 pivo = 35 Kč vč DPH (konečná cena)

Prodejní cena bez DPH   2892,56 Kč
21% DPH  607,44 Kč
Prodejní cena celkem  3500,00 Kč

Odvod DPH se tedy rovná 607,44 – 267,27 = 340,17 Kč z jednoho sudu piva. 3,40 Kč z jednoho vytočeného piva

Příklad 2:
Kolik odvedu státu DPH z jednoho 50 l kegu piva Gambrinus 10° po účinnosti novely zákona o DPH

Gambrinus 10% keg 50l = 100 piv

Nákupní cena bez DPH  1272,73 Kč
21 % DPH      267,27 Kč
Nákupní cena celkem   1540,00 Kč

Prodej / 1 pivo = 35 Kč vč DPH (konečná cena)

Prodejní cena bez DPH   3181,81 Kč
10% DPH  318,19 Kč
Prodejní cena celkem  3500,00 Kč

Odvod DPH se tedy rovná 318,19 – 267,27 = 50,92 Kč z jednoho sudu piva. 0,51 Kč z jednoho vytočeného piva

Na těchto dvou příkladech je vidět, že snížení sazby u stravovacích služeb a zachování prodejních cen může provozovatelům přinést i peníze navíc.

Nastavení nových sazeb a výjimek v aplikaci iKelp POS Mobile

Restaurační pokladní systém iKelp POS Mobile se postará o výjimky, abyste měli přechod na nové sazby DPH v pořádku. Inteligentní funkce systému ohlídají, aby se při prodeji na rozvoz nebo sebou účtovaly správné hladiny DPH. Nemusíte tedy složitě zaškolovat obsluhu. Jednoduše nastavíte dle potřeb vaší provozovny. Níže jsme pro vás připravili návod, jak hromadně změnit sazby DPH u vybraných kategorií, jak přikázat systému iKelp POS Mobile, aby tyto nové sazby neuplatňoval na položky, které budou v režimu na rozvoz nebo sebou.

Detailní postup naleznete v návodu: Nastavení nových sazeb a výjimek

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard