Zoznam odporúčaných zariadení pre iKelp POS Mobile pre Android

V tomto zozname nájdete odporúčané zariadenia pre používanie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android. Jednotlivé zariadenia boli odskúšané alebo bola implementovaná komunikácia s nimi. Neznamená to však, že sú podporované vždy všetky softvérové funkcionality alebo všetky hardvérové moduly jednotlivých zariadení. Vždy je však snahou výrobcu zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť, jednoduchosť a komfort používania našich riešení.

POS Systémy

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré sú vhodné pre použitie ako stacionárny pokladničný systém. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť aplikácie iKelp POS Mobile pre Android.

Sunmi T1

Sunmi T1

Vhodné ako stacionárny POS pre pokladničný systém, integrovaná tlačiareň, možnosť doplnkových modulov [Viac...]

Sunmi T2 mini

Sunmi T2 mini

Vhodné ako stacionárny POS pre pokladničný systém, integrovaná tlačiareň, možnosť doplnkových modulov [Viac...]

Sunmi T2 lite

Sunmi T2 lite

Vhodné ako stacionárny POS pre pokladničný systém, možnosť doplnkových modulov [Viac...]

Tablet T-411

Tablet T-411

4x USB, 1x napájanie, integrovaná batéria.

Android POS DOTPO14

Android POS DOTPO14

4x USB, 1x napájanie, 1x Ethernet, 1x HDMI.

POS Tlačiarne

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré je možné použiť ako POS Tlačiarne, napríklad na tlač objednávok v kuchyni, pri bare. V prípade, že legislatíva nevyžaduje použiť fiskálnu tlačiareň, tak POS Tlačiareň môžete použiť aj na tlač účteniek. Pri POS Tlačiarňach nie je dôležitá podpora konkrétneho výrobcu alebo modelu, ale podpora konkrétneho komunikačného protokolu, najčastejšie EPSON protokolu. Ak máte teda zariadenie, ktoré podporuje daný komunikačný protokol, pravdepodobne bude rovnako využiteľné v našich riešeniach. Dávajte však pozor na počet znakov na riadok, aby nedochádzalo k neželanému zalamovaniu textu. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť komunikácie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android.

Zoznam všetkých podporovaných POS Tlačiarní:

 • Bixolon SRP-350, II, III, plus (thermo 42/56 znakov)
 • Epson TM-U220 (ihličková 33/40 znakov)
 • Epson TM-T88 (therom 42/56 znakov)
 • Bixolon SRP-275 (ihličková 33/40 znakov)
 • Elcom LK-T20 (thermo 42/56 znakov)
 • Elcom LK-D30 (ihličková 33/40 znakov)
 • Epson TM-H6000 (hybridná 56/42 znakov)
 • Epson TM-U950 (hybridná 40/30 znakov)
 • Epson TM-T20 (thermo 42/56 znakov)
 • Epson TM-T20II (thermo 48/64 znakov)
 • Star SP500 (ihličková 42/35 znakov)
 • Star HSP7000 (hybridná 48/64 znakov)
 • Partner RP-300 (thermo 48/645 znakov)
 • OK Print OK 085 (thermo 48/24 znakov)
 • FiskalPRO VX 520 (thermo 42/42 znakov)
 • Rongta RPP200 48mm (thermo 32/42 znakov)
 • Rongta RPP210 48mm (thermo 22/42 znakov)
 • Rongta RPP300 80mm (thermo 48/64 znakov)
 • Rongta RPP328 72mm (thermo 48/64 znakov)
 • Rongta RPP850 72mm (thermo 48/64 znakov)
 • Rongta RPP850 64mm (thermo 42/56 znakov)
 • Sunmi T1 80mm (thermo 48/48 znakov)
 • Sunmi T2 mini 58mm (thermo 32/32 znakov)
 • "Vlastná" - tlač podľa vlastných parametrov na tlačiareň s EPSON protokolom

Fiskálne tlačiarne

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na fiskálne tlačiarne podľa platných zákonov Slovenskej republiky. Tieto zariadenia sa využívajú na tlač účteniek a evidenciu tržieb. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť komunikácie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android.

Elcom EFox

Elcom EFox

Výkonná fiskálna tlačiareň s orezom a zákazníckym displejom.

FiskalPRO VX 520

FiskalPRO VX 520

Fiskálna tlačiareň a platobný terminál v jednom (jednotlivé funkcie sa dajú využívať aj samostatne).

FiskalPRO VX 675

FiskalPRO VX 675

Mobilná fiskálna tlačiareň a platobný terminál v jednom (jednotlivé funkcie sa dajú využívať aj samostatne), používa WiFi pripojenie. Riešenie vhodné pre mobilných čašníkov.

Mobilné zariadenia

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré sú vhodné pre mobilný čašníkov a mobilný predaj všeobecne. V niektorých prevádzkach sú vhodné zariadenia bez tlačiarne, je však možné použiť aj zariadenia s malou tlačiarňou, prípadne integrovaným platnobným terminálom. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť aplikácie iKelp POS Mobile pre Android.

Sunmi M2

Sunmi M2

Riešenie vhodné pre mobilných čašníkov [Viac...] 

Sunmi V2 PRO

Sunmi V2 PRO

Riešenie vhodné pre mobilných čašníkov [Viac...]

FiskalPRO VX 675

FiskalPRO VX 675

Mobilná fiskálna tlačiareň a platobný terminál v jednom (jednotlivé funkcie sa dajú využívať aj samostatne), používa WiFi pripojenie. Riešenie vhodné pre mobilných čašníkov.

Platobné terminály

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré je možné využiť ako platobné terminály. Niektoré zariadenia sú vhodné pre stacionárne pracoviská, pokladničné systémy. Niektoré sú zasa vhodné pre mobilné riešenia. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť komunikácie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android.

FiskalPRO VX 520

FiskalPRO VX 520

Platobný terminál, ktorý spolupracuje so všetkými bankami.

FiskalPRO VX 675

FiskalPRO VX 675

Mobilná fiskálna tlačiareň a platobný terminál v jednom (jednotlivé funkcie sa dajú využívať aj samostatne), používa WiFi pripojenie. Riešenie vhodné pre mobilných čašníkov.

Verifone VX 520, Tatrabanka

Verifone VX 520, Tatrabanka

Platobný terminál, ktorý dodáva Tatrabanka.

Verifone VX 520, Tatrabanka

Verifone VX 520, ČSOB

Platbobný terminál, ktorý dodáva ČSOB.

Zákaznícke displeje

V tejto časti sa nachádza zoznam zariadení, ktoré je možné použiť ako zákaznícky displej, na ktorom sa zobrazujú účtované položky, medzisúčet a výdavok. Pri zákazníckych displejoch nie je dôležitá podpora konkrétneho výrobcu alebo modelu, ale podpora konkrétneho komunikačného protokolu. Ak máte teda zariadenie, ktoré podporuje daný komunikačný protokol, pravdepodobne bude rovnako využiteľné v našich riešeniach. Na týchto zariadeniach bola testovaná základná funkčnosť komunikácie s aplikáciou iKelp POS Mobile pre Android.

CUSTOMER DISPLAY VFD

CUSTOMER DISPLAY VFD

Zákaznícky displej pre zobrazovanie účtovaných položiek, medzisúčku a výdavku. Používa sa protokol Epson ESC/POS.

SAMSUNG BCD-100

SAMSUNG BCD-1000

Zákaznícky displej pre zobrazovanie účtovaných položiek, medzisúčku a výdavku. Používa sa protokol Epson ESC/POS.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard