7 drahých chyb, kterým je dobré se vyhnout při výběru nového pokladního systému 

POS systém je jednou z nejdůležitějších investic pro váš maloobchod, proto se ujistěte, že budete jednat správně. Tady jsou nejčastější chyby, kterým byste se měli za každou cenu vyhnout:

1. Nemáte plán migrace

Pokud to neuděláte správně, může být migrace údajů o zákaznících a inventáři utrpením. Proto je důležité naplánovat, jak budete informace přenášet z jednoho systému do druhého. Zadáte data ručně, nebo je importujete hromadně? Jaké jsou procesy importu a exportu pro dva systémy? Pokud tyto detaily nevyřešíte předem, můžete si zadělat na časově náročný a nákladný migrační proces.

JAK SE TOMU VYHNOUT: Vyhraďte na proces migrace dostatek času a personálních zdrojů. Před importem do nového systému nezapomeňte vyčistit a uspořádat svá data a správně formátovat data či soubory. Nejprve zkuste migrovat několik produktů nebo zákazníků. To vám dá představu o tom, co tento proces znamená, abyste pak mohli naplánovat zbytek.

2. Uvážete se v dlouhodobých (a nepružných) smlouvách

Pevné dlouhodobé smlouvy (z nichž většina vyžaduje platbu předem) vás mohou svázat, pokud se ukáže, že zvolené řešení je pro vaše podnikání nevhodné. Nemluvě o tom, že dnešní maloobchodní prostředí vyžaduje, aby se obchodníci rychle přizpůsobili změnám, a uzavření pancéřové smlouvy by mohlo omezit obratnost a růst.

smlouva-smluvni-podminky-zamek-zakon-pero-klice-papiry

JAK SE TOMU VYHNOUT: Vyberte si POS založený na předplatném, který vám usnadní rozšiřování (nebo snižování) v závislosti na vašich potřebách. Pokud zjistíte, že to není pro vaše podnikání to nejvhodnější, můžete ho vždy přepnout s minimem komplikací. Popřípadě si můžete vybrat systém bez vázanosti (například iKelp POS Mobile – když se z nějakého důvodu rozhodnete přestat ho využívat, dobitý kredit vám bude vrácen formou dobropisu).

3. Rozhodujete se výhradně podle ceny

Je v pořádku chtít nákladově efektivní POS, ujistěte se však, že se cenovým kompromisem nepřipravujete o důležité funkce. Levný a nekvalitní pokladní systém může postrádat důležité funkce a funkce potřebné pro provozování konkurenceschopného maloobchodu. Výběr nejlevnější možnosti vám může ušetřit trochu peněz, ale čas, který strávíte řešením nedostatků systému, se vám může v dlouhodobém horizontu velmi prodražit.

JAK SE TOMU VYHNOUT: Vytvořte seznam základních funkcí, které potřebujete (nebo možná potřebujete), a poté prozkoumejte řešení, která splňují vaše „nutné“ požadavky. Tímto způsobem neděláte kompromisy, pokud jde o významné součásti vašeho POS. Uvědomte si, že možná budete muset utratit trochu více za špičkový systém – proto nastavte realistický rozpočet a zobrazte svůj POS systém jako investici, která pomůže vaší firmě růst a zůstat konkurenceschopná.

Dávejte pozor také na to, jestli má výrobce dodatečnou síť servisních partnerů/konzultantů a jestli je součástí vašeho balíčku i telefonická podpora a podpora přes vzdálenou správu. Může se totiž stát, že tyto služby bude výrobce poskytovat za vysoký poplatek, tedy mimo vaše placené služby.

4. Kupujete nový POS na základě pouze stávajících požadavků (spíše než budoucích potřeb)

Nový systém POS vyžaduje určitou investici – tudíž chcete „držáka“, ne něco, co budete muset za pár let měnit. Bohužel přesně to se může stát, pokud vyberete POS, který odpovídá vašim okamžitým požadavkům, ale ne vašim dlouhodobým nebo potenciálním potřebám.

JAK SE TOMU VYHNOUT: Nebuďte krátkozrací. Vyberte si řešení, které bude držet krok s vaším růstem a budoucími plány. Přemýšlejte o tom, kam chcete, aby vaše podnikání směřovalo, a ujistěte se, že vaše nové řešení odpovídá vašim cílům. Začněte tím, že uvedete možnosti, které nyní máte, a funkce, které potřebujete. Tímto krokem bude hledání nového POS mnohem snazší a nebudete muset plýtvat energií na systémech, které se pro vaši firmu nehodí.

 

 

5. Přehlížíte problémy s kompatibilitou

Pokud neplánujete nahradit veškerý svůj maloobchodní hardware i software najednou, měli byste si najít čas na prověření, zda je POS systém kompatibilní s vaším stávajícím vybavením a programy. Poslední věcí, kterou byste chtěli, je zakoupení nového systému, abyste pak zjistili, že nefunguje s technologiemi, které již máte.

JAK SE TOMU VYHNOUT: Vytvořte seznam svého stávajícího hardwaru a softwaru a zjistěte, zda budou fungovat s vaším novým POS. Pokud je nelze integrovat, obraťte se na svého poskytovatele ohledně svých možností. Potřebujete nahradit stávající technologie? Jaké jsou na to náklady? Než uděláte konečné rozhodnutí, odpovězte si na tyto otázky.

6. Nezohledňujete „skryté“ náklady nového POS

Licenční poplatky nebo poplatky za předplatné nejsou jedinými náklady, které vzniknou s novým POS. Musíte také zohlednit náklady na údržbu, školení a zpracování plateb. Pokud se vám tyto výdaje nepodaří účtovat, můžete nakonec zaplatit více, než jste původně plánovali.

smutny-muz-okno-pohled-zaluzie-kosile

JAK SE TOMU VYHNOUT: Pokud jde o náklady na váš nový POS, mějte na paměti všechny s tím spojené výdaje. Vedle nákladů na samotný software se jedná o položky, jako jsou:

• instalační poplatky
• další registry
• hardware a software
• náklady na migraci
• údržba
• zpracování plateb

7. Zohledňujete pouze technické vlastnosti POS řešení

Řešení POS nabízí více než jen funkce a možnosti. Věci, jako jsou technická podpora či integrace partnerů, společně přispívají k vašemu pozitivnímu či negativnímu zážitku ze spolupráce s prodejcem. Pokud je zanedbáte a soustředíte se pouze na technické vlastnosti řešení, můžete minout další skvělé společnosti – anebo ještě hůř, uvíznout u dodavatele, s nímž ve výsledku nebudete spokojeni.

JAK SE TOMU VYHNOUT: Jděte nad rámec technických nabídek dodavatele POS a zhodnoťte jeho zákaznickou podporu, vzdělávací iniciativy, ale také firemní kulturu. Správný prodejce nenabízí jen skvělé řešení; v ideálním případě vám také poskytne podporu a zdroje, které potřebujete ke zlepšení svého maloobchodu a které se mohou vyplatit v dlouhodobém horizontu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard