Jak využít analytická data z restauračního systému ve prospěch provozovny?

Moderní restaurační systémy dnes disponují širokou škálou nejrůznějších funkcí. Svým uživatelům nabízejí možnosti, o jakých se nám kdysi mohlo jen zdát. Skvělým příkladem jsou analytické nástroje. V současnosti představují důležitou součást každého moderního POS systému. Pomáhají sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat data o celém byznysu. Díky analytickým datům se dozvíte užitečné informace o vašich zákaznících, produktech i fungování provozovny. Jak je lze využít ve váš prospěch?

3 tipy, jak využít analytická data z restauračního systému

Mnozí podnikatelé si to sice neuvědomují, ale analytická data z restauračního systému jsou skutečným pokladem každé ambiciózní provozovny. Ve výsledku mohou přispět k lepšímu plánování, k větší spokojenosti zákazníků nebo ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Je toho ale podstatně víc.

1. Sledujte tržby, náklady, zisky, marže a další

Analytické nástroje vám poskytnou přehledné a vždy aktuální informace o vašem podnikání. Sledováním tržeb, nákladů, zisků, marží, návštěvnosti, průměrných útrat zákazníků a podobně dokážete identifikovat silné i slabé stránky vašeho podniku. Stanovíte si cíle a strategie do budoucna, optimalizujete ceny i slevy a také si alokujete finanční prostředky a investice na určitý časový horizont.

Benefit: Zlepšíte si rozhodovací a plánovací schopnosti.

2. Všímejte si preferencí vašich zákazníků

Díky analytickým nástrojům můžete lépe poznat vaše zákazníky. Dozvíte se nejen jejich preference, ale odsledujete si také jejich chování, potřeby nebo názory. Tyto informace následně využijete k vytváření personalizovaných nabídek a poskytování služeb doslova na míru. Kromě toho můžete cílit komunikaci na určité skupiny, získávat nové zákazníky a budovat dlouhodobé vztahy s těmi věrnými.

Benefit: Zvýšíte spokojenost a loajalitu vašich zákazníků.

analytické dáta v reštauračnom systéme
Zdroj: iKelp

3. Zaměřte se na trh, nabídku a poptávku

Pokud zaměříte svou pozornost na trh jako takový, budete jen krůček od úspěchu. Základem je vyhodnocovat poptávku na základě požadavků zákazníků a dle toho přizpůsobovat vaši nabídku. Pomůže vám v tom sledování statistik prodeje – všímejte si nejprodávanějších položek, časů prodeje, návštěvnosti v konkrétním čase nebo hodnocení zákazníků. Díky získaným údajům se následně můžete lépe přizpůsobit trhu a jeho měnícím se podmínkám. Využijte analytická data k tomu, abyste včas identifikovali, zda není třeba přijít s novými jídly nebo atraktivními službami. To vám pomůže také v boji s konkurencí.

Benefit: Přispějete k inovativnosti a konkurenceschopnosti vašeho podniku.

Jak nalézt ideální analytický nástroj pro vaše potřeby?

Analytické nástroje, které využijete pro sběr důležitých dat, by měly být součástí vašeho restauračního systému. Aby byla práce s nimi co nejefektivnější, musí být rychlé, spolehlivé a hlavně jednoduché pro nastavení i použití. A také by měly být integrovatelné s dalšími aplikacemi nebo službami, které můžete používat v rámci vašeho podnikání.

Toto vše splňuje iKelp POS Mobile. Jedná se o moderní, flexibilní restaurační systém navržený speciálně pro gastro provozovny. Kromě toho, že nabízí mnoho inovativních funkcí, jakými jsou například inteligentní stoly nebo mobilní číšník, jsou jeho součástí i zmíněné analytické nástroje. Díky němu tak můžete plnohodnotně pracovat s daty o vašem podnikání, konkurenci i zákaznících a produktech. Jak to umožňuje:

  • sběrem dat, například pomocí mobilních zařízení, webových stránek nebo sociálních médií,
  • zpracováváním dat pomocí pokročilých algoritmů a metod,
  • vyhodnocováním dat a tvorbou interaktivních grafů, tabulek a reportů,
  • analyzováním dat zásluhou intuitivních a uživatelsky přívětivých rozhraní,
  • sdílením dat s vašimi kolegy, partnery nebo zákazníky.

Věděli jste, že analytické nástroje, které jsou součástí restauračního systému iKelp POS Mobile, umožňují filtrovat, třídit, srovnávat a propojovat data podle různých kritérií? Nemluvě o tom, že se díky nim dozvíte klíčové ukazatele, jako například denní vytíženost vašeho podniku, nejprodávanější položky, oblíbené rozvozové oblasti a mnoho dalšího. Jednoduše, obohatíte se o takové informace, které můžete skutečně použít ve prospěch vaší provozovny.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard