Podnikatelský plán

7 tipů, jak ho zvládnout úspěšně

Hned na úvod vám prozradím jedno tajemství, proč je podnikatelský plán pro mnohé začínající podnikatele noční můrou a jeho vypracování buď vzdávají nebo ho udělají jen velmi povrchně. Chcete vědět proč tomu tak je? Podnikatelé si myslí, že podnikatelský plán je jen něco jako seznam úloh a kalkulace prvotních investic a pravidelných měsíčních výdajů. Ve skutečnosti je vypracování podnikatelského plánu o něčem úplně jiném. Daleko důležitějším, než je výše vzpomínaná definice. Jak se tedy dívat na podnikatelský plán, aby jste ho vypracovali jednak s radostí a zároveň s uvědoměním si, že má nejzásadnější vliv na úspěch otevření vaší kavárny, restaurace nebo obchodu?

Otevření kavárny, restaurace nebo obchodu "na papíru"

Až 90% podnikatelů ukončí své podnikání do pár let s neúspěchem. Na jedné straně je tato celosvětová statistika žalostná, ale na straně druhé má obrovskou výhodu - je pravdivá, je to holý fakt, se kterým můžeme počítat. Určitě by vás nepotěšilo, kdyby jste pár měsíců po otevření kavárny zjistili, že vaše měsíční náklady jsou vyšší než jste předpokládali a taktéž by vás nepotěšilo, kdyby měsíční návštěvnost vaší nově otevřené kavárny nebo restaurace byla nižší, než jste předpokládali. Asi vám je už teď jasné, jak vzniká výše vzpomínaná statistika (ne)úspěšnosti začínajících podnikatelů, na začátku neměli jasný plán postavený na objektivních faktech.

Mám pro vás dobrou zprávu. Neúspěchu a ztrátě finančních prostředků se vyhnete úplně jednoduchou fintou. Začněte podnikatelský plán vnímat jako simulaci, jako otevření kavárny nebo restaurace pouze "na papíru", fiktivně. Pokud vyhodnotíte, že po pár měsících provozu by jste skončili s obrovskou ztrátou a bez strategie jak to napravit, o nic jste nepřišli. Vždyť to bylo jen "na papíru". Věřte mi, pokud jste k vypracování podnikatelského plánu přistupovali zodpovědně a bez falešných emocí, tak simulované obchodní výsledky se potom budou velmi přibližovat těm skutečným, po otevření vaší kavárny nebo restaurace. Pokud by jste měli podle vypracovaného podnikatelského plánu skončit se ztrátou, nezoufejte, ješte nic není ztraceno. V mnohých případech stačí doladit určité detaily, najít v plánu slabiny a zamyslet se, jak je odstranit.

Díky našim dlouholetým zkušenostem jako výrobce softvéru pro gastronomii jsme pro vás připravili pár tipů, na co si dávat pozor a jak vypracovat fungující podnikatelský plán.

Fungující podnikatelský plán v sedmi bodech
zásady, které vás dovedou k úspěchu

Struktuře a obsahu podnikatelského plánu se věnuje mnoho stránek na internetu. Mnohé se však zaměřují na technický obsah dokumentu. Náš přístup k vypracování podnikatelského plánu je trochu odlišný. Představíme vám zásady, které když dodržíte, získáte fungující podnikatelský plán. Výhodou těchto principů je to, že jsou aplikovatelné na jakýkoliv druh podnikání. Pojďme si tedy v sedmi bodech sestavit fungující podnikatelský plán.

1. Na úvod si zapište všechno, co vás napadne

V prvním kroku je extrémě důležité nechat pracovat vaši fantazii, vaši kreativitu a vaše životní zkušenosti. Zapisujte si všechno, co vás napadne v souvislosti s rozběhem vašeho podnikání. Například: výběr podnikatelských prostor, návštěva příslušných úřadů, vybavení podnikatelského účtu, nákup nábytku, hledání personálu, kalkulace prvotních investic, kalkulace měsíčních nákladů, jak budete získavat zákazníky, atd.

K vytvořenému seznamu se můžete kdykoliv vrátit a doplnit ho, když vás něco napadne. Poměrně často se vám stane, že v momentě zapsání jednoho bodu vás napadne další (například: nákup nábytku - i barového pultu - i pokladničního systému, atd). V tomto prvním bodě vám doporučuji použít myšlenkové mapy (angl. MindMaps). Ty jsou ideální, aby jste si zapsali jednotlivé body tak, jak vás napadnou. Zároveň si můžete jednotlivé hlavní body rozepsat na menší části/úlohy.

2. Pravděpodobně nejste první, co řeší daný problém
hledejte na internetu

Tento bod je velmi důležitý a určitě ho vzpomeneme ve více krocích, které nás dovedou k vypracování fungujícího podnikatelského plánu. Hledejte na internetu všechna témata, která máte zapsaná v prvním bodu. Například potřebujete zabezpečit nábytek pro vaši kavárnu, hledejte "nábytek pro kavárnu". Nebo například hledáte dodavatele kvalitní kávy, opět hledejte na internetu.

Toto je nesmírně důležitý bod a teď vám vysvětlím proč. Určitě znáte pořekadlo "víc hlav víc ví". Je téměř jisté, že v prvním bodu vás nenapadne všechno, co by jste měli do podnikatelského plánu zahrnout. Díky webovým stránkám, které se zabývají jednotlivými tématy vašeho podnikatelského plánu, získáte skvělou inspiraci. A ne jen to, co by jste měli "ještě řešit", ale v mnohých případech i praktické rady "jak to řešit", případně jakých chyb se vyvarovat.

Opět se vraťte k seznamu z prvního bodu a doplňte si ho o cenné tipy, které jste získali průzkumem. Ptát se můžete samozřejmě i svých známých, nebo odborníků na podnikatelskou činnost, kterou se snažíte nastartovat.

3. Úkoly ze seznamu
kolik vás budou stát času a peněz?

Takže, už máme sepsaný seznam všeho, co budeme potřebovat a co musíme udělat (jednorázově a opakovaně) na zrealizování vašeho podnikatelského plánu. Teď je důležité připravit si kalkulaci vašich prvotních nákladů a předpokládaných měsíčních nákladů. Pokud jsou nějaké výdaje placeny jednou ročně, propočítejte si je do měsíčních nákladů. V nejhorším případě si vystačíte s perem, papírem a kalkulačkou, avšak doporučuji vám použít například Excel. Podnikatelský plán je totiž živý dokument, po dobu jeho přípravy ho budete několikrát modifikovat a zdokonalovat. Proto je vhodné si ho vypracovat na počítači. Tip: Existují webové platformy a aplikace, které jsou zcela zdarma. Například Google Docs, nebo Open Office, případně další. Na tyto účely vám absolutně postačí.

Vyvarujte se jedné z nejčastějších chyb začínajících podnikatelů. Každý se na začátku snaží svůj podnikatelský nápad vidět příliš růžově. Při kalkulaci nákladů počítá s optimálními, nejnižšími náklady. Radím vám, počítejte s průměrnými cenami a na závěr si do prvotních investic i měsíčních nákladů přidejte položku "Neočekávané výdaje" a jako hodnotu použijte například 20% ze všech předpokládaných nákladů. Díky tomuto přístupu se stanou neočekávané výdaje očekávanými, protože jste s nimi v podnikatelském plánu a kalkulaci nákladů počítali.

Pokud budete rozběh vašeho podnikání financovat úvěrem, v měsíčních nákladech nezapomeňte započítat jeho splátku. A nezapomeňte přenést splácení prvotních nákladů do měsíčních nákladů. Uvedu příklad: Dejme tomu, že na začátku si stanovíte prvotní investici 100 tísíc EUR. Zadefinujte si časový horizont, kdy chcete mít tuto investici zpět. Dejme tomu, že za 5 let, t.j. 60 měsíců. Prvních 60 měsíců tedy musíte počítat ještě s měsíčním nákladem 1667 EUR navíc. Pokud by jste na toto nemysleli, může se vám snadno stát, že váš podnikatelský plán počítá s měsíčním ziskem 1000 EUR, ale ve skutečnosti jste ještě stále v mínusu 667 EUR. Můžete si říct "ale vždyť to se mi postupně vrátí". OK, časem ano, ale zakomponujte to do vašeho podnikatelského plánu (aby se nestalo, že na to budete potřebovat 30 let, přitom "v plusu" jste chtěli být už za 5 let). Pokud by jsme měli být striktní, do tohoto výpočtu by jsme měli započítat i vliv míry inflace (například při inflaci 3% by jste po 5-ti letech měli na každou investovanou tisícovku vydělat přibližně 1092 EUR).

K jednotlivým úkolům si připište i čas potřebný na jejich realizaci, zejména k těm, co trvají řádově ve dnech nebo týdnech. Výrazně vám to pomůže při plánování času. Otevření kavárny, restaurace nebo spuštění jakéhokoliv podnikání si na začátku vyžaduje obrovské množství času. Musíte tedy počítat i s touto složkou.

4. Předběžná kalkulace očekávaných tržeb

Samozřejmě, každý z nás podniká za účelem zisku. A ten se počítá jako "výnosy mínus náklady". V tomto kroku přípravy podnikatelského plánu je potřebné odhadnout očekávané tržby v horizontu nejbližších let od spuštění vašeho podnikání. Neexistuje univerzální metodika, jak odhadnout vaše tržby, avšak existují určitá pravidla, kterými by jste se měli řídit:

 • Pokud je vaše podnikání sezónního charakteru, odhadněte tržby na jednotlivé měsíce v roku
 • Počítejte s tzv. "náběhovou křivkou", obvykle nějaký čas trvá, než se dostanete na stabilizovaná čísla (někdy to trvá i roky)
 • Je extrémně důležité, aby jste vaše odhady postavily na skutečných faktech, průzkumech a reálných zkušenostech. Nejhorší, co můžete udělat, je počítat s čísly, ve které "pouze doufáte".
 • Využívejte internet, dnes lehce získáte různé nápomocné statistiky: počet obyvatelů v regionu/městě, počet turistů, věková struktura, rozložení zájmových skupin, psychologie chování, atd. Možností je přímo nekonečně mnoho.
 • Napíšu to ještě jednou: při odhadu tržeb pracujte se skutečnými fakty a statistikami, nestřílejte čísla "od boku"
 • Na závěr celý odhad snižte o -20%. Opět připomenu, že mnozí podnikatelé se snaží vidět své budoucí podnikání příliš růžově. Je potřebné se chránit před sebou samým.

Uvedu pár tipů z praxe, které vám pomohou při určení odhadovaných tržeb:

 • Prohlédněte si hospodářské výsledky podobných společností. Díky internetu je to možné do pár sekund (finanční statistiky, obchodní registr, specializované portály).
 • Hledejte průzkumy, které se týkají vaší cílové skupiny zákazníků. Pomůže vám to odhadnout psychologii jejich chování a nákupní zvyklosti. Velmi jednoduchý příklad: průzkum říká, že rodiče dětem ve věku 5 až 15 let kupují boty dvakrát za rok. Jiný průzkum říká, že ve vašem menším městě je 3000 dětí v tomto věku. To je 6000 prodaných párů bot ročně. Je však třeba počítat i s jiným průzkumem, který říká, že 60% lidí chodí do velkých nákupních center ve velkoměstech a jen 40% nakupuje věci od místních obchodníků. Najednou je odhad pouze 2400 prodaných párů ročně. Pak je třeba započítat, že se o tržbu dělíte se dvěmi konkurenty a vyjde vám číslo 800. Toto je pouze fiktivní příklad, jak je třeba vnímat průzkumy a zakomponovávat je do svých odhadů.
 • Za žádných okolností si nedělejte vlastní průzkum mezi známými! Uvedu příklad: Zeptejte se svých známých, zda by chtěli jezdit v luxusní limuzíně. Prakticky 100% odpovědí bude "Ano". Pokud by jste si na základě toho otevřeli autosalon s luxusními limuzínami a opět by jste přišli za těmi stejnými známými a řekli by jste jim "Tak už taková auta prodávám, stojí pouze 99 tisíc EUR", kolik z dotazovaných si ji opravdu koupí? Upozornění: nesprávně vykonané průzkumy vám poskytnou falešné údaje.
 • Poraďte se s odborníkem. Vybírejte ale jen lidi, kteří mají s danou oblastí zkušenosti a úspěšně to zvládli. Nikdy váš podnikatelský plán nekonzultujte s lidmi, kteří v dané oblasti ještě nedosáhli nějakých úspěchů. Vaše milující rodina je vaše milující rodina, vaši skvělí přátelé jsou vaši skvělí přátelé, ale v žádném případě to ještě nemusí znamenat, že budou skvělí rádcové v byznysu.

Vraťte se teď k předcházejícímu bodu a do prvotních investic si dopište bod "Náklad na vykrytí nedostatečných tržeb po dobu rozběhu mého podnikání". Musíte počítat s tím, že ze začátku nebude vaše podnikání ziskové (existuje pár výjimek) a musíte počítat s finančními prostředky, které "utáhnou" vaše náklady do momentu, kdy už budete své náklady schopní pokrýt výnosy z tržeb.

5. Strategie získávání zákazníků

Je asi naivní myslet si, že zákazníci budou přicházet sami. I napříč tomu dělá mnoho podnikatelů tu chybu, že zaměřují svou pozornost na otevření obchodu, otevření kavárny nebo restaurace a očekávají, že budou zákazníci automaticky přicházet sami. Do určité míry to platí. Jsou určité polohy, například nákupní centra, kde se o marketing stará menežment nákupního centra (ale jak vidíte, ani v tomto případě se to neděje "samo od sebe").

Při vypracování podnikatelského plánu je extrémně důležité, aby jste měli vypracovanou strategii získávání zákazníků. Samozřejmě je možné počítat s určitou přirozenou návštěvností, ale o zbytek se musíte postarat sami. Tu není možné poskytnout konkrétní rady, protože každé podnikání má svá specifika. Úplně jinak budeme dělat marketing pro kadeřnictví a úplně jinak pro restauraci nebo obchod. I napříč tomu mám pro vás pár univerzálních pravidel, které vám pomohou vypracovat strategii získávání zákazníků:

 • Popište si modelového zákazníka (tzv. modelovou personu)
 • Kde se pohybuje váš modelový zákazník? Je na internetu, používá mobil, čte časopisy? Jaké jsou jeho potřeby a zvyklosti?
 • Sepište si nápady na marketing, použijte při tom metodu brainstormingu, jako v prvním bodu. Pište všechno, co vás napadne
 • Vyhledávejte na internetu. Podobně jako v druhém bodu, víc hlav víc ví, a pravděpodobně nebudete první, co řeší daný problém
 • Ohodnoťte si náklady na jednotlivé marketingové strategie, zahrňte i časové náklady (ne vždy je levnější alternativa skutečně levná, nákladem je i čas, který musíte strávit při dané marketingové strategii)
 • Využijte možnosti zdarma nebo "za pár drobných": web stránka, stránka na sociálních sítích, reference známých, atd.
 • Inzerujte tam, kde se vaši zákazníci zdržují. I v minulosti byla tržiště přesně tam, kde byly obchodní cesty, například přístavy.
 • Internet a online marketing představuje obvykle levnou formu inzerování a je skutečně málo modelových person, u kterých by neplatilo "všichni jsme na internetu, na mobilu, na sociálních sítích"
 • Preferujte marketingové strategie, které jsou měřitelné. Pokud například vydáte slevové kupóny, které platí za určitých podmínek, můžete přesně změřit, kolik jich bylo použito. To stejné se dá říct i o nástrojích reklamy na internetu. Horší je to s letáky a billboardy (tím netvrdím, že nemohou být účinné, jen je náročné vyhodnotit jejich úspěšnost).
 • Ještě jednou zopakuji: Nejdůležitější je popsat si modelového zákazníka. Jiné techniky platí na důchodce, jiné na mladé lidi. Jinak se marketinguje sportovní vozidlo, jinak auto pro rodiny. Dokonce i jeden produkt může mít více nezávislých modelových zákazníků. Příklad z naší branže: vyvíjíme softvér i pro obchody i pro gastronomické provozy. V marketingu však uvádíme pro každou skupinu zákazníků jiné argumenty. Prodejce oblečení nezajímá funkce "otevřeného účtu na stole", číšníka zase nezaujme argument "připojení snímače čárového kódu nebo elektronických váh".

Teď je důležité, aby jste vyhodnotili průměrné měsíční náklady, které jsou potřebné na naplnění vámi vybrané strategie získávání zákazníků. Nazveme to "marketingové náklady". Záměrně jsem nevzpomněl prvotní investice. Marketing je totiž věc, které se budete muset věnovat neustále. Velké společnosti vynakládají na marketing až 30% ze svých celkových nákladů.

6. Pracujte s nabídkou vašich služeb

Nestačí si na začátku říct "ok, jdu otevřít kavárnu" nebo "chci provozovat vlastní soukromou školku". Existuje mnoho detailů, jak dotvořit vaši nabídku zboží nebo služeb, případně to, jakým způsobem je budete poskytovat. Tyto detaily mohou mít a pravděpodobně i budou mít obrovský dopad na vaši úspěšnost. Existuje nekonečně mnoho cest, jak můžete rozvinout váš nápad. Buďte kreativní. Například si řekněte "otevřu vlastní soukromou školku, kde bude i vyučování angličtiny pro nejmenší" a hned můžete na tomto postavit strategii získávání zákazníků. Nebo se chystáte otevřít kavárnu? Co tak zařadit do nabídky nějaké speciální kávové směsi? Nebo jiný příklad: některé kluby vůbec nepřijímají nové členy a přihlásit se může někdo jen na základě pozvánky existujícího člena. Takovým způsobem vytváříte určitou exkluzivitu vašich služeb (taktéž se dá omezit i maximální množství členů).

Já osobně neuznávám vnímání podnikatelského plánu jako kalkulaci nákladů a výnosů. Osobně jsem přesvědčen, že skvělá nabídka vašich služeb a marketingová strategie mají nejzásadnější vliv na váš úspěch. Spočítat, jaké náklady jsou s tím spojeny je už častokrát jen mechanická práce, kde nemáte co vymyslet. Proto vám ještě jednou zdůrazňuji svoji radu: Pracujte s nabídkou vašich služeb, zdokonalujte ji, dělejte ji atraktivnější a odlište se od konkurence.

7. Tip na závěr: Je čas nechat podnikatelský plán,
aby se sám vylepšil

A na závěr to nejdůležitější. Pojďme společně naplánovat ještě lepší hospodářský výsledek. Klidně se vám může stát, že váš první podnikatelský plán bude končit se ztrátou, nebo jen s malým ziskem a dlouholetým splácením prvních investic. Zvedám varovný prst pro ty, kterým první verze podnikatelského plánu vyšla s vysoce uspokojivým ziskem. Pravděpodobně jste nezahrnuli objektivně všechny náklady, nebo jste byli příliš optimističtí v odhadu budoucích tržeb. Vzpomeňte si na dvě zlatá pravidla:

 • K odhadovaným nákladům připočítejte 20% (nepředvídané výdaje budou vždy)
 • Odhadovaný výnos snižte o 20% (toto je ochrana před vámi samými)

Jak tedy vylepšit váš podnikatelský plán? Ještě krátká úvaha: Pozitivní zpráva toho, že vám podnikatelský plán vyšel se ztrátou je to, že jste na to přišli ještě před jeho skutečnou realizací. Znamená to, že jste ještě o žádné peníze nepřišly. Teď na chvíli předpokládejme, že jste kalkulaci příjmů a výdajů udělali skutečně zodpovědně a objektivně. Můžeme tedy říct, že váš podnikatelský plán je jakousi předpovědí toho, jak vaše podnikání dopadne i ve skutečnosti. Ale co když nejste spokojení s výsledkem? Nechejte podnikatelský plán, aby se vylepšil sám. Simulujte jeho výsledky při různých variantách a postupně ho dolaďujte. Je to přesně jako kdyby jste vařili guláš. Průběžně ho po dobu vaření ochtunáváte a upravujete, "ještě trochu soli", "ještě trochu koření", "teď je to dobré". Opakujte následné kroky, dokud nejste spokojení s výsledkem:

 1. Vypracujte podnikatelský plán a finanční analýzu
 2. Pokud jste spokojení s výsledkem finanční analýzy, můžete v tomto bodu skončit.
 3. Pokud vám vychází ztráta, nebo neuspokojivý výsledek, vyzkoušejte následné kroky
 4. Zkuste snížit náklady: něco vyškrtněte, hledejte levnější alternativy, někdy pomůže začít od začátku s jiným nápadem
 5. Zkuste zlepšit vaše nabízené zboží a služby, zvýšíte tím poptávku a tedy i odhadované tržby
 6. Zamyslete se, jak ještě efektivněji získávat zákazníky, vylepšujte vaši marketingovou strategii
 7. Ve všech bodech vám pomůže vyhledávání informací na internetu nebo konzultace s odborníky na daná témata
 8. Na základě navrhnutých změn se vraťte k bodu č. 1 a vypracujte novou verzi podnikatelského plánu a finanční analýzy

Předem vás upozorňuji, že to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Rozhodně neaplikujte přístup typu "no co, vyškrtám nějaké náklady, navýším odhadované tržby a bude to OK". Takto podnikání nefunguje a téměř určitě by jste se přidali k celosvětové statistice, která říká, že 90% novězaložených společností nepřežije déle než pár let. V mnoho případech budete nucení úplně přehodnotit váš podnikatelský nápad, to jaké zboží nebo služby budete poskytovat, pro koho je budete poskytovat a v jaké lokalitě budete působit. Vám se klidně může stát, že analýzou zjistíte, že v určitém regionu jednoduše není dostatek obyvatel, aby jste mohli například úspěšně otevřít obchod s luxusním oblečením. A "do plusu" to nedostanete nekonečným škrtáním nákladů. Musíte jednoduše přehodnotit region, kde takový obchod otevřete, nebo změníte portfólio nabízeného zboží a služeb. Například začleníte do prodeje i oblečení pro střední vrstvu obyvatel. Uvedu jiný příklad. Rozhodli jste se prodávat krmivo a potřeby pro chovatele holubů. Analýzou zjistíte, že ve vašem městě je 5 chovatelů a ti by vás neuživili. Můžete však pozměnit váš podnikatelský nápad a namísto kamenné prodejny otevřete internetový obchod a budete zboží nabízet na celém území České republiky, nebo i E.Ú. Najednou oslovujete stovky nebo tisíce potenciálních zákazníků.

Jak vidíte, možností vylepšování vašeho podnikatelského plánu je nekonečně mnoho. Stačí když ho budete dokola vylepšovat a modifikovat až do momentu, dokud nebudete spokojení. Důležité je, že každý případný neúspěch se odehrává jen na papíru s perem a kalkulačkou v ruce. Realizovat začnete až tu pravděpodobně nejúspěšnější verzi podnikatelského plánu.

Shrnutí

Asi jste na začátku měli představu, že podnikatelský plán je jen o kolonkách "prvotní investice", "měsíční náklady" a "měsíční výnosy". Ve skutečnosti je podnikatelský plán mix kreativity a racionálního myšlení. Pěkné je na tom to, že vždy bude odrážet vaši jedinečnou osobnost. Na závěr si ještě jednou shrňme důležité body, jak postupovat při vypracování fungujícího podnikatelského plánu:

 1. Zapisujte si všechno, co vás napadne. K těmto poznámkám se vracejte a přidávejte nové nápady a vylepšení.
 2. Hledejte na internetu, je to nejlevnější zdroj informací. Čtěte knihy, sledujte videa nebo konzultujte s odborníky. Každá vaše vědomost nebo zkušenost bude mít vliv na výsledek vašeho podnikání.
 3. Vypracujte si finanční analýzu, buďte objektivní. V nákladech počítejte s jistou rezervou (nepředvídané výdaje budou vždy).
 4. Při odhadu tržeb radši počítejte s o něco horšími čísly (pokud opravdu přijdou, nebudete překvapení). Opírejte se o objektivní průzkumy, snažte se popsat chování vašich zákazníků.
 5. Věnujte dostatek času strategii získávání zákazníků. Dnes už neexistuje odvětví, kde by nebyla konkurence. Marketing musí být součástí vaší každodenní práce.
 6. Pracujte s nabídkou vašich služeb. To, co budete prodávat a jak to budete prodávat může mít zásadní vliv na váš úspěch.
 7. Neuspokojte se s první verzí vašeho podnikatelského plánu. Neustále ho vylepšujte, hledejte slabá místa, nechejte zhodnotit jeho kvalitu i někým jiným - neznám lepší ochranu před sebou samým (sebeklamem).

Pokud jste již s podnikáním začali, doporučuji vám využít i metodu AB Testing-u. Zkoušejte různé přístupy a sledujte, který z nich dosahuje lepších výsledků (v marketingu, ve složení nabízených produktů, v podnikatelských prostorech, atd.). Při takovém přístupu je jen otázkou času, kdy vaše podnikání vyšpičkujete na maximální výkonnost. Pokud teď nedosahujete uspokojivých výsledků, nezoufejte. V jiné konfiguraci, v jiném nastavení vašeho podnikání budou i tyto výsledky jiné. Je třeba jen systematicky zkoušet nové věci. Vzdělávání a sledování trendů vám v tomto určitě pomůže.

Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho podnikatelských úspěchů.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard