Před otevřením kavárny, bistra nebo restaurace si posviťte na konkurenci

Ať už jste zkušený gastro podnikatel, nebo se s nadšením vrháte do svého prvního projektu, vytvořte si před otevřením vysněné kavárny, bistra nebo restaurace podnikatelský plán. Než se do něj pustíte, udělejte si průzkum trhu a konkurence, který vám pomůže odhadnout potenciál vašeho podnikatelského záměru. Nemusí jít o nic složitého. V čem vám analýza konkurence pomůže a jak na ni? Vše se dozvíte v našem článku.

Proč se zaměřit na analýzu konkurence

Analýza konkurence vám usnadní mnohá rozhodnutí před samotným otevřením kavárny, bistra nebo restaurace. Zjistíte silné a slabé stránky vašich konkurentů a potenciální rizika nebo příležitosti pro váš podnikatelský nápad. Lépe se vám bude přemýšlet nejen o celkovém konceptu vašeho podniku, číslech a finančních cílech, ale také o marketingu:

 • poznáte, co se v daném oboru nebo oblasti děje,
 • zmapujete trendy, přání a očekávání zákazníků,
 • získáte inspiraci a nové pohledy,
 • poznáte silné a slabé stránky konkurence,
 • pochopíte chování zákazníků,
 • možná najdete díru na trhu, v dané oblasti nebo v nabídce konkurence,
 • a především vám analýza pomůže najít vaši konkurenční výhodu.

Kdo je vaše konkurence

Nejprve se zaměřte na to, kdo je vlastně váš konkurent. Okruh potenciální konkurence je často omezený jen na přímou konkurenci v blízkém okolí. Přímí konkurenti mají podnik s naprosto stejným zaměřením, tedy stejným produktem pro stejné zákazníky. Nepřímá konkurence je mnohem širší, protože pro vaše potenciální zákazníky představuje další možnost, alternativu. Ani vás nemusí napadnout, že by taková služba, produkt nebo podnik mohly být vaší konkurencí.

Například pro kavárnu může být konkurencí klub maminek nebo coworkingové centrum. Protože lidé nemusí do kavárny chodit jen pro kávu, ale třeba pracovat a řešit obchodní schůzky. Nebo si možná maminky nemají v daném místě kam vyrazit s dětmi. O konkurenci přemýšlejte hodně zeširoka. Gastro podnik nemusí být jen místo, kam se lidé chodí najíst a napít.

TIP: Inspiraci hledejte nejen u úspěšných podniků, konkurentů a značek. Cenné informace můžete najít i u těch méně úspěšných nebo neúspěšných.

Analýza odvětví

Nejprve se podívejte na celý obor. Gastro odvětví se hodně mění. Nejvíce užitečných informací najdete na internetu. Webové stránky podniků, sociální sítě a online média vám dají především zajímavé nápady, inspiraci a nový pohled na aktuální trendy v oboru.

Všímejte si recenzí a názorů zákazníků. Postavit podnikání jen na vlastním nadšení a přesvědčení vás může přivést k rychlému zklamání. Opřete se o skutečná očekávání, ale i reálné zkušenosti zákazníků – co oceňují a co jim naopak vadí.

Kromě internetu najdete inspiraci také v oborových časopisech, televizi, nebo si zajděte prohlédnout právě vydané gastro knihy. Můžete v nich narazit na zajímavou inspirativní osobnost nebo příběh.

TIP: Oslovte majitele gastro podniků z přímé i nepřímé konkurence. Domluvte si schůzku a posbírejte od nich co nejvíce zkušeností. Nebojte se, že by vás odmítli. Mnoho podnikatelů, kteří svůj podnik vybudovali od nuly, se o svůj příběh a zkušenost rádi podělí. Ve větších městech bývají také různé podnikatelské kluby, huby nebo skupiny, přidejte se k nim pro inspiraci, radu a názor.

Analýza místa

Vybrat správné místo pro gastro podnik může být klíčové. I na správné místo se ale podívejte v širším kontextu, nejen z pohledu konkrétní lokality, kde chcete svůj podnik provozovat.

Podívejte se na lokalitu v mezinárodním měřítku. V České republice máme zkrátka svoje zvyklosti. Jiné potřeby mají lidé ve velkých městech a jiné na venkově, jinak bude fungovat podnik v turisticky atraktivní lokalitě a jinak v blízkosti velké továrny. Na druhou stranu neváhejte hledat inspiraci v zahraničí, tam můžete najít nápad, který v České republice ještě nikdo nezkusil.

Udělejte si analýzu potenciálu vašeho města, vesnice nebo místa. Nejde jen o to, abyste zmapovali, kolik gastro podniků se nachází v okolí a kolik obyvatel je v produktivním věku. I tady se na začátku vyplatí širší pohled na věc. Třeba vedení vybraných obcí a velkých podniků občas zjišťují spokojenost občanů nebo sbírají otevřenou zpětnou vazbu na to, co by občané v dané obci ocenili. Možná i u vás najdete zajímavá data z průzkumů nebo diskuzí. Může vás to přivést na myšlenku zaměřit prostory i nabídku vašeho bistra na pracující a spěchající zákazníky, kteří se zkrátka v okolních firmách nemají kde kvalitně najíst. Případně se vaše restaurace bude orientovat na tolik populární koncept „grab and go“, tedy jídla s sebou.

TIP: Nelekejte se obvyklých předsudků, že už se další kavárna v ulici neuživí, když už jsou tam dvě, nebo že restaurace na samotě u lesa nemá šanci. Existuje celá řada gastro podniků, které to svým úspěchem vyvrátily. Najděte svoji konkurenční výhodu nebo mezeru na trhu, kterou váš podnik zaplní.

Zákaznická zkušenost a mystery shopping

Když už jste získali nějaké názory z internetu nebo různých diskuzí a průzkumů, je načase vyrazit do ulic. Nic totiž nenahradí osobní zkušenost. Vytipujte si podniky přímých i nepřímých konkurentů a vyrazte na osobní návštěvu. Samozřejmě v roli zákazníka. Díky mystery shoppingu můžete získat cenné informace. Při návštěvách se zaměřte zejména na:

 • nabídku – její šířku a hloubku, kvalitu, cenu, trvanlivost, jak často se mění, zda vaří ve vlastní kuchyni, nebo řeší nabídku dodavatelsky,
 • provoz – objednávkový proces, platební možnosti, používané pokladny a terminály,
 • složení personálu, počet zaměstnanců, střídání a překrývání směn,
 • komunikaci a přístup k zákazníkovi, rychlost a vstřícnost,
 • otevírací dobu, počty zákazníků, špičky a hluchá místa,
 • organizaci provozovny, čistotu, výzdobu,
 • chování ostatních zákazníků – zda si berou jídlo s sebou, kolik času v podniku stráví, zda chodí sami nebo třeba s rodinou, co si často objednávají, zda přijíždějí autem, nebo přicházejí pěšky,
 • marketing – zda má podnik webové stránky, jaké sociální sítě a digitální nástroje používá.

TIP: Do vybraných podniků se podívejte vícekrát. Můžete sledovat informace v různých časech během dne, v různých dnech (pracovní dny, víkendy a svátky) a také sezónnost, pokud se samozřejmě na otevření podniku připravujete delší čas. Jako bonus můžete dokonce oslovit některé zákazníky a trochu je vyzpovídat.

Digitální svět a marketing

Jídlo naštěstí zůstává doménou fyzického světa, ale ten digitální může mít na úspěch vaší konkurence i vašeho podniku velký vliv. Po otevření kavárny nebo restaurace a po celou dobu jejího provozu může sehrát naprosto klíčovou roli. Při analýze konkurence sledujte pozorně také marketing a všechny aktivity konkurence v digitálním světě.

TIP: Díky marketingu můžete získávat nové zákazníky ještě před otevřením kavárny nebo restaurace. Vtáhněte je do svého příběhu, podělte se o své obavy a dílčí úspěchy při budování provozovny. Lidé si vás díky digitálnímu marketingu mohou zamilovat dlouho předtím, než váš podnik navštíví.

Konkurenční výhoda vašeho podniku

Analýza konkurence vám pomůže najít vaši konkurenční výhodu. Díky ní má váš podnik šanci uspět bez ohledu na množství konkurence i atraktivnost místa. Stačí si projít všechny dostupné a analýzou konkurence získané informace. Nalaďte se na vaše potenciální zákazníky, vnímejte svět jejich srdcem a očima.

Na závěr pro vás máme několik zajímavých nápadů, jak můžete přemýšlet nad vaší konkurenční výhodou:

 • mohou to být vaši dodavatelé, používané suroviny a podpora místních výrobců,
 • váš podnik může mít sociální přesah, inspirací jsou již dnes známé a populární kavárny vracející do života hendikepované,
 • synergie napříč obory, třeba spojení gastronomie s uměním,
 • zážitková gastronomie – pusťte svoje zákazníky do zákulisí, třeba do kuchyně, zorganizujte pro ně kurzy přímo ve vašem podniku nebo vyšlete vašeho kuchaře vařit k zákazníkům domů.

Odlišit se od konkurence je těžké a způsobů, jak to udělat, je opravdu hodně. Nehledejte odlišnost za každou cenu. Zůstaňte nohama na zemi. S tím vám pomohou i informace získané díky analýze konkurence.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard