Výdejní displej jako součást komplexního bufetového systému

Pokud se vám u pokladny pravidelně vytvářejí dlouhé fronty, případně se před vaším výdejním okénkem stále mísí a kupí zákazníci, kteří si ještě neobjednali, s těmi, kteří čekají na již objednané jídlo, značí to tři důležité poznatky. Za prvé, o vaše služby je pravděpodobně zájem. Za druhé, asi jste stále ještě nevytěžili maximum z nabízených služeb moderních pokladních a bufetových systémů. A za třetí, vašim zákazníkům neumožňujete pohodlně se usadit. Co v takovém případě dělat? Jak eliminovat nekončící řady, usadit čekající zákazníky do pohodlí a zároveň stihnout vyřídit co nejvíce objednávek? Výhodné řešení nabízí zajímavá funkcionalita výdejního displeje, která může být součástí i vašeho bufetového systému.

Jak to vypadá, když podceníte váš objednávkový systém?

Ze začátku to může vypadat fantasticky, ba přímo lichotivě. Před váš bufet, resp. fast food se nahrnou zástupy nedočkavých zákazníků a vy tak dostanete jasný impuls, že o vaše pochoutky je zjevný zájem. Pokud ale nedokážete na takovou situaci správně zareagovat a vyřizovat objednávky v krátkém časovém horizontu, mnozí z vašich potenciálních zákazníků se otočí na patě a odkráčí ke konkurenci. A tak nějak to může vypadat, když podceníte váš pokladní systém – dobrovolně se připravíte o zákazníky a tržby.

Výdejní displej – více než obyčejný displej

Pokuste se vžít do kůže vašeho zákazníka – vašeho žíznivého, hladového a nedočkavého zákazníka. V danou chvíli je pro něj nejdůležitější rychle si objednat a pohodlně vyzvednout svou objednávku. Jeho přání, které by pro vás mělo být posvátné, mu dokážete splnit s pomocí výdejního displeje.

Zapamatujte si: Výdejní displej nepředstavuje jen hmotný displej, na kterém svítí čísla připravovaných a hotových objednávek. Za jeho virtuálním pozadím se toho ukrývá mnohem víc!

Jak to vypadá s efektivním výdejním displejem? Nejlépe to pochopíte na jednoduchém příkladu, který si přehledně shrneme do jednotlivých bodů:

  1. Váš zákazník přijde k pokladně, objedná si a do ruky dostane výdejní lístek s číslem své objednávky.
  2. Zatímco vy, resp. vaše obsluha může na pokladním monitoru ihned sledovat přehled zaevidovaných objednávek, kuchyně dostává informaci o nové objednávce.
  3. Kuchyně začne připravovat objednávku a zákazník plný očekávání sleduje na výdejním displeji stav své objednávky. V tomto bodě je důležitá skutečnost, že zákazník nemusí čekat v žádné frontě. Může si odstoupit kamkoliv v dohledu displeje a užívat si svou komfortní zónu.
  4. Jakmile kuchyň dokončí objednávku, označí ji za hotovou, čehož si zákazník všimne právě díky výdejnímu displeji (a ano, váš personál už nemusí vykřikovat na zákazníky, že si mají přijít převzít jídlo).
  5. Na závěr už jen zákazník přijde k výdejnímu okénku a bez jakýchkoliv stresů a nepříjemností si převezme svou objednávku.

Náš tip: Chcete, aby to takto moderně, rychle, jednoduše a efektivně fungovalo i ve vaší bufetové, resp. fastfoodové provozovně? Začněte používat výdejní displej jako součást komplexního bufetového systému!

Shrnutí – co všechno vám přináší pokladní a bufetový systém v jednom?

Výdejní displej byste měli brát jako nedílnou součást bufetového systému, který je pro váš provoz nezbytně důležitý. Vašemu fast foodu, resp. bufetu totiž zastřeší všechny důležité náležitosti. Máme na mysli zejména procesy související s objednáváním a vydáváním zboží. Jeho hlavní benefity lze shrnout do pěti bodů, které lze nazvat jako 5 užitečných nástrojů pro bufety a fast foody. Konkrétně jde o:

  • Tisk čísla objednávky na účtenku. Tím se zajistí, že si pro objednávku přijde vždy ten, komu podle čísla patří. Odpadají tedy případné konflikty mezi zákazníky, kdo si objednal první a komu dané jídlo patří. V provozovně jednoduše zavedete pořádek.
  • Management rozpracovaných objednávek. Přehledné zobrazování rozpracovaných objednávek na pokladním displeji zajišťuje, že vždy víte, v jakém stavu se právě nacházejí. Pokud navíc i kuchyň vybavíte praktickým dotykovým monitorem pro zobrazování objednávek (tzv. kitchen display), procesy ještě více zefektivníte. O jeho nesporných výhodách se můžete dočíst zde.
  • Zobrazování připravovaných a hotových objednávek na obrazovce. Ať už využijete výdejní displej, nebo raději chytrý televizor, výsledek je stejný: dokonalý přehled o připravovaných a hotových objednávkách, aniž by zákazník musel mít nastražené uši, kdy ho budete informovat, že je jeho jídlo hotové a může si ho převzít. Jednoduše: plynulejší chod a méně stresu.
  • Objednávání pomocí QR kódu umístěného v provozovně. Umožňuje zákazníkům bez zdlouhavého čekání v řadě vybrat a objednat si z vašeho jídelníčku pohodlně přes svůj mobil a také objednávku rovnou zaplatit. O připravené objednávce ho informuje mobil nebo výdejní displej.
  • Možnost informovat o hotové objednávce pomocí pageru. Moderní restaurační systém, jakým je iKelp POS Mobile, snadno propojíte s výdejním pagerem, je-li pro vás z nějakého důvodu právě toto řešení to nejoptimálnější.
Bufetový a výdajový systém

Bufetový a výdejní systém jako součást pokladního systému. Zdroj: iKelp

Zavedením bufetového systému do vašeho podniku vyhrají všichni – vy, váš personál i vaši zákazníci. Zatímco zákazníkům zpříjemníte celý nákupní proces od objednávky až po výdej, personálu ušetříte spousty času a energie. A jelikož ušetřený čas spolu se získanou energií dokáže váš personál věnovat vyřízení většího množství objednávek, váš provoz se může ve výsledku těšit z vyšších tržeb.

Zapamatujte si: Bufetový a výdejní systém je součástí pokladního systému a je ideálním pomocníkem pro všechna stravovací zařízení, která fungují formou výdejního okénka nebo přípravy jídel na objednávku.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard