Kdy se s provozovnami vrátíme do předpandemického normálu?

Není to tak dávno, co v našich končinách došlo k postupnému uvolňování protipandemických opatření. Pro spokojenost podnikatelů fungujících v gastro průmyslu se to dotklo i restauračních zařízení. Výdejní okénka začala být pomalu nahrazována terasami a venkovními posezeními, díky kterým to „venku“ vypadá, že se vše vrací do starých dobrých kolejí. Vnímají to ale stejně i lidé z gastro byznysu? Kdy se se svými provozovnami vrátí do předpandemického normálu?

Nesmazatelný vliv pandemie

Protipandemická opatření se dotkla takříkajíc všech – a to nejen v naší zemi. Některých sice méně, ale některých více. A do skupinky „více“ bohužel řadíme i lidi z gastro byznysu.

Pozor: Nemyslíme tím pouze majitele a provozovatele restauračních zařízení. V tomto případě nelze zapomínat ani na číšníky, kuchaře, dodavatele, poslíčky a další, kteří se každodenně přičiňovali o fungování provozovny. Mnozí z nich totiž přišli o svá pracovní místa pod nátlakem nuceného snižování stavů.

Naneštěstí se s takovými existenčními problémy nesetkaly jen dvě nebo tři provozovny. Pandemie se spolu s protipandemickými opatřeními neodvratně podepsala pod osudy mnoha restaurací a kaváren. Koneckonců, platit nájem a personál bez tržeb a zisků není v žádném souladu s prosperujícím podnikáním.

Vytrvali a vytrvají hlavně ti nejkreativnější a nejmodernější

Dá se říci, že s prudce omezeným režimem, který trval mimořádně dlouhé měsíce, si nejlépe poradili a také poradí ti nejkreativnější a nejmodernější.

Nejkreativnější v tom slova smyslu, že se dokázali a také dokážou přizpůsobit daným možnostem – ať už výdejními okénky, nebo spolehlivě fungujícími online objednávkovými systémy s donáškami. Ruku v ruce s kreativitou ale musí jít i marketing. Nalijme si čistého vína – lidé měli a stále mají strach z nákazy. Přirozeně se tak báli a také neustále bojí objednávat. Gastro provozovny musí proto vyrukovat s dobrou sebeprezentací, která bude podtrhávat pečlivé dodržování všech hygienických předpisů.

No a v souvislosti s označením nejmodernější máme na mysli takové podnikatele, kteří mají ve svých restauračních zařízeních zavedené různé inteligentní a nadčasové systémy, případně se nezdráhají využívat je v blízké budoucnosti. Právě moderní technologie mohou být rozhodujícím faktorem při návratu provozů do předpandemického normálu.

Kdy můžeme očekávat návrat do normálu?

Nad odpovědí na tuto otázku se dá v podstatě jen polemizovat. Odvíjí se to zejména od toho, jak dlouho bude v lidech přetrvávat strach, který v nich byl zaset nepříjemnými událostmi uplynulých měsíců. Co je však už nyní jasné? Že restaurační zařízení musí dělat vše proto, aby připravila svým potenciálním zákazníkům co nejlepší, nejčistší a nejbezpečnější podmínky. Pomoci jim v tom mohou právě výše naznačené inteligentní a nadčasové systémy – například Inteligentní stůl.

Jak může pomoct Inteligentní stůl?

To, co bylo kdysi maximálně přirozené, jako například podávání rukou, se pod vlivem pandemie stalo ve společnosti takříkajíc tabu. Podobně je to i s blízkým kontaktem nebo povídáním si s cizími lidmi, případně s dotykem různých předmětů. Jak mají ale v takové realitě fungovat restaurace a kavárny, v kterých jsou právě zmíněné „tabu záležitosti“ na denním pořádku? Chytání jídelního nebo nápojového lístku, mluvení s obsluhou nebo přijímání výdajů... No a v podobném duchu bychom mohli pokračovat i dál.

Tip: Snižovat riziko šíření nákazy a zároveň vzbudit pocit bezpečí může v návštěvnících restauračních zařízení například Inteligentní stůl. Ten mimo jiné umožňuje snadné, rychlé a bezpečné objednávání nebo online placení zpoza stolu. Jelikož funguje na principu snímání QR kódu telefonem, přirozeně odbourává nutnost chytání tištěných jídelních a nápojových lístků. Navíc eliminuje nutnost osobního kontaktu s číšníky a obsluhou. No a v případě, že zákazník obsluhu potřebuje, dokáže ji díky Inteligentnímu stolu jednoduše přivolat. 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard