Vítejte v ONLINE videokurzu pro iKelp Pokladna - Restaurace

Práve prebieha preklad nasledovných návodov, ďakujeme za pochopenie, zatiaľ sú dostupné v slovenskej verzii.

Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút.

Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (reštauračná prevádzka-reštauračný systém). Je rozdelený do jednotlivých lekcií, ktoré odporúčame absolvovať postupne.Ďalšie doplňujúce informácie nájdete v sekcii Podpora - Návody - POS Mobile. Ďakujeme vám, že používate naše produkty a veríme, že vám pomôžeme vyriešiť vaše potreby. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Začíname

Stiahnutie aplikácie z internetu

 

Stiahnutie aplikácie z internetu

V tomto návode Vám popíšeme možnosť stiahnutia aplikácie iKelp Predajca z internetu. Demoverziu aplikácie je možné zadarmo stiahnuť a bezplatne používať po dobu 90 dní. Aplikácia je počas tohto obdobia plne funkčná a po aktivovaní je možné pokračovať v jej používaní bez straty údajov.

Stiahnutie aplikácie

Inštaláciu aplikácie je možné stiahnuť z internetovej stránky http://www.ikelp.com alebo kliknutím na tento odkaz Stiahnuť iKelp Predajca.

 1. V hornej lište kliknite na ikonu Predajca.
 2. Zo zobrazenej ponuky v pravom dolnom rohu vyberte možnosť Stiahnuť / aktualizovať.
 3. Na stránke sa nachádza vždy najnovšia verzia aplikácie, ktorej verzia je zobrazená pri odkaze na stiahnutie (verzia aplikácie je zobrazená hrubým písmom), rovnako si viete pozrieť aj Popis posledných noviniek a zmien.
 4. Pred spustením inštalácie je potrebné stiahnuť inštalačný balíček kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.
 5. Inštalačný súbor Vám odporúčame uložiť na Pracovnú plochu. Ak sa Vám začne inštalačný súbor hneď sťahovať, jeho uloženie do prednastaveného adresára je dané internetovým prehliadačom. (Napr. v prípade aplikácie Internet Explorer sa Vám po kliknutí na tlačidlo Stiahnuť zobrazí na spodnej lište ponuka na priame spustenie inštalácie kliknutím na tlačidlo Spustiť (angl. Run), prípadne si môžte súbor uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť (angl. Save). Výber adresára pre uloženie zvolíte kliknutím na šípku smerom dole hneď vedľa tlačidla Uložiť (angl. Save).)
 6. Po uložení súboru spustíte proces inštalácie dvojklikom na daný súbor.

Príklad na stiahnutie aplikácie v internetovom prehliadači Internet Explorer.

Zobrazenie stánky s inštalačným súborom zo zobrazenou možnosťou na stiahnutie alebo spustenie inštalácie

Po úspešnom uložení by mala nasledovať inštalácia aplikácie, podrobný popis nájdete v návode Inštalácia aplikácie. Popis stiahnutia inštalácie popisuje aj nasledovné video.

Vyplnenie (vlastných) obchodných údajov

 

Vyplnenie (vlastných) obchodných údajov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca zaevidujeme vlastné obchodné - kontaktné údaje. Zároveň videonávod popisuje aj prihlásenie na portál ikelp.sk, kde si nájdete svoje obchodné údaje a zakúpené licenčné kľúče.

Registrácia zakúpených licencií

 

Aktualizácia licenčných údajov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné jednoducho aktualizovať licenčné údaje a licenciu Ročnej údržby, ktorou získavate nárok na aktualizácie aplikácie a telefonickú podporu. 

Aktualizácia licencií cez internet

Pri tomto spôsobe aktualizácie je potrebné aktívne pripojenie na internet. Aplikácia si sama kontroluje licencie a v prípade zistenia nových licenčných údajov si tieto automaticky aktualizuje. Ak je potrebné aktualizovať licencie okamžite, je možné vyvolať On-line aktulizáciu postupom:

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Aktualizáciu vyvoláte kliknutím na položku "Online aktualizovať licencie".
Pri tomto spôsobe aktualizácie licenčných údajov je potrebné mať správne vyplnené "Kontaktné údaje" v nastaveniach aplikácie, aby systém vedel overiť zákazníka a prideliť mu správne licencie.

Ručná aktualizácia licencií a Ročnej údržby

V prípade, že nie je aktívne pripojenie na internet, alebo je pripojenie nedostupné, licenčné údaje je možné v aplikácii zadať aj ručne vykonaním nasledovných krokov.

Pridanie licencií

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Licenčné údaje pridáte kliknutím na tlačidlo "Pridať" a vložením licencie.
 6. Kliknutím na tlačidlo Pridaj potvrdíte zápis licencie do databázy.
Tento postup zopakujte pre zadanie všetkých dostupných licencií!

Aktualizácia licencie Ročnej údržby

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Údržba a v časti "Licencia údržby" zadajte nové číslo licencie.
 5. Kliknutím na tlačidlo Registruj, potvrdíte registráciu licencie.
Podmienkou pre správnu registráciu je, aby boli správne vyplnené všetky údaje!

Všetky registračné údaje, ako aj jednotlivé licencie si viete skontrolovať on-line po prihlásení na svojej nástenke [Zobraziť nástenku].

O všetkých výhodách, ktoré získavate s predĺžením ročnej údržby sa dočítate v článku iKelp Predajca - Ročná údržba.

Súvisiace návody

Základné nastavenia

Vytvorenie skladových kategórií a ich základné nastavenie

Vytvorenie kategórií pre predaj v dotykovom rozhraní

V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovom rozhraní predaja. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty, ktoré nám umožňujú v dotykovom rozhraní predaja kartu rýchlejšie vyhľadať, čo zrýchluje a zefektívňuje samotný predaj.

 

Nastavenie uzávierky receptúr v iKelp Pokladňa

Nastavenie uzávierky receptúr v iKelp Predajca

Nastavenie uzávierky receptúr v aplikácii iKelp Predajca, ktoré popisuje zadefinovanie spoločnosti na doklady, ktorými bude vznikať skladové vysporiadenie surovín pri uzávierke receptúr.  Uzávierku receptúr je možné v aplikácii vykonať aj bez vykonania nižšie spomenutých nastavení. Bolo by však potrebné vždy vyberať spoločnosť, ktorá je evidovaná ako kontakt, nad ktorým bude vznikať skladový pohyb. Nakoľko sa bude jednať o stále jednu a tú istú spoločnosť, úpravou nastavení si tak môžete uľahčiť a zrýchliť prácu s aplikáciou. Tieto nastavenia nie je možné vykonať už pri inštalácii aplikácie automaticky, nakoľko je potrebné kontaktné údaje spoločnosti vyplniť ručne.

Nastavenie spoločnosti pre uzávierku receptúr

 1. V prvom kroku je potrebné zaevidovať vlastnú spoločnosť ako kontakt do adresára. 
  1. Kontakt vytvoríte v adresári aplikácie, kliknutím na tlačidlo Nový. (Bližšie informácie o tejto možnosti sa dozviete v návode Založenie kontaktu do adresára kontaktov.)
  2. Vyplňte obchodné meno a nezabudnite ani na obchodné údaje ako IČO, DIČ a pod.
 2. Následne je potrebné tento kontakt priradiť druhu dokladu, v ktorom budú vznikať skladové pohyby príjem a výdaj pre uzávierku receptúr.
  1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Nastavenia.
  2. V ľavej časti, v strome jednotlivých nastavení rozkliknite možnosť Sklady a kliknite na možnosť Druhy dokladov.
  3. V zozname skladových dokladov nájdite druh "Uzávierka receptúr" a kliknite do stĺpca N pri danom druhu, čím sa otvoria rozšírené nastavenia daného druhu skladových dokladov.
  4. Kliknite na záložku Výroba a nastavte kontakt, ktorý ste pred chvíľou vytvorili.
  5. Tento je potrebné vyplniť ako v časti Príjemka, tak aj v časti Výdajka.
   1. Kliknite do poľa kontakt a následne pomocou klávesy ENTER sa prepnete do zoznamu kontaktov. Vyberte vašu spoločnosť.
   2. Po výbere sa okno nastavení minimalizuje na pracovnú lištu. Je potrebné naň kliknúť a následne vybrať spoločnosť aj v časti Kontakt pre výdajku.
  6. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť aj v nastaveniach aplikácie.

Po vykonaní týchto nastavení je možné prejsť k vykonaniu samotnej uzávierky. Postup pre jej vykonanie s odpisom surovín zo skladu nájdete v tomto návode Uzávierka receptúr, odpis ingrediencií - surovín zo skladu, v iKelp Predajca

Ďalej je možné nastaviť, či aplikácia po vytvorení skladového dokladu má ponúkať možnosť tlače dokladu. 

 1. Ak doklad nepotrebujete tlačiť, resp. nepotrebujete aby Vám aplikácia tlač ponúkala je vhodné dané nastavenie vypnúť.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Nastavenia.
 3. V ľavej časti, v strome jednotlivých nastavení rozkliknite možnosť Sklady a kliknite na možnosť Príjem.
  1. Vypnite (odfajknite) nastavenie "Pri ukladaní príjemky ponúknuť jej tlač".
  2. Vypnite (odfajknite) nastavenie "Pri ukladaní príjemky ponúknuť tlač podkladu pre etiketovanie".
 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Povolenie predaja do mínusu

Povolenie predaja do mínusu v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca povolíme predaj do mínusu.

 

Vytvorenie užívateľov

Vytvorenie užívateľov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje  prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu a automaticky platia pre všetkých užívateľov v danej skupine. Čiže nemusíte práva definovať pre každého užívatela samostatne. Vytvorenie užívateľa je popísané aj v návode Vytvorenie užívateľa v aplikácii iKelp Predajca.

Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach sa dočítate v článku Nastavenia - Užívatelia.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Základná konfigurácia On-line zariadenia

V tomto návode Vám v krátkosti predstavíme nastavenie pre pripojenie On-line registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne. Tento návod popisuje nastavenie On-line zariadenia po vytvorení čistej databázy v ktorej už sú základné nastavenia pre On-line predaja predvytvorené. V prípade, že ste už nejaké nastavenia zariadenia v aplikácii vykonali, odporúčame Vám prejsť na podrobnejší návod pre konfiguráciu zariadení. Odkaz na návod je uvedený nižšie.

Nastavenia

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Externé zariadenia -> POS On-line -> 1 - Registračná pokladňa. (V aplikácii po jej nainštalovaní je automaticky nakonfigurované jedno On-line zariadenie. Tieto nastavenia Vám odporúčame ponechať nezmenené) 
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazia sa nastavenia aplikácie iKelp POS Manažér, ktorá bude komunikovať priamo s fiskálnou tlačiarňou alebo registračnou pokladnicou.
 4. V zobrazenom formuláre Nastavenia:
  1. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
  2. Opäť je v aplikácii preddefinované jedno zariadenie, ak pripájate k aplikácii fiskálnu tlačiareň Elcom - Efox, nastavte Spôsob zapojenia k PC (USB, RS232) a číslo portu pod ktorým zariadenie vystupuje v systéme. (V prípade USB komunikácie je možné ponechať aj automatickú detekciu čísla portu, vtedy nie je potrebné nič nastavovať.)
  3. V prípade, že k systému pripájate registračnú pokladnicu od spoločnosti Elcom, prípadne fiskálnu tlačiareň od výrobcu Bowa alebo Varos, vyberte v časti Typ dané zariadenie a rovnako ako v prípade zariadenia EFox nastavte základné komunikačné paramtre pre dané zariadenie. (Číslo portu, rýchlosť komunikácie, v prípade reg. pokladníc aj konkrétny typ a číslo pokladnice.)
  4. Pri všetkých zariadeniach je možné rovno odtestovať, či bolo zariadenie nakonfigurované správne kliknutím na tlačidlo Test. kom. (V prípade fiskálnej tlačiarne Varos - FT4000 sa tlačidlo na test komunikácie nachádza v záložke Servis.)
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. Zmenu nastavení potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť aj v nastaveniach aplikácie.

Viac informácií o jednotlivých nastaveniach On-line predaja nájdete v návode Nastavenia - POS On-line predaj a POS Manažér - predstavenie

V prípade, že Vám dané zariadenie v aplikácii iKelp zo systémom nekomunikuje, odporúčame vypnúť a zapnuť aplikáciu a test zopakovať. Ak ani potom komunikácia neprebehne, vyskúšajte komunikáciu cez servisnú aplikáciu vydanú výrobcom daného zariadenia, prípadne kontaktujte autorizovaných servisných partnerov iKelp.

Priame spustenie POS Pokladne z pracovnej plochy

Zobrazenie ikony pre priame spustenie aplikácie iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné po inštalácii aplikácie iKelp Predajca zobraziť na pracovnej ploche ikonu pre priame spustenie aplikácie v dotykovom režime pre operačný systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Pozor, pre prihlásenie do dotykovej časti aplikácie je potrebne mať v aplikácii iKelp Predajca nastavené číselné heslo.

Zobrazenie ikony na pracovnej ploche vo Windows 7

Ak ste nainštalovali aplikáciu iKelp Predajca ale na pracovnej ploche sa Vám nezobrazil odkaz na priame spustenie dotykového predaja a používate Windows 7, postupujte podľa nasledovných krokov.

 1. Kliknite na ikonu Štart v ľavom spodnom rohu obrazovky.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Všetky programy. (angl. All programs).
 3. V zobrazenom zozname nájdite adresár s názvom iKelp a otvorte ho.
 4. Kliknite na ikonu aplikácie POS Pokladňa pravým tlačidlom.
 5. Z ponuky vyberte možnosť Odoslať kam..(angl. Send to) a následne Pracovná plocha (Vytvoriť odkaz) (angl. Desktop (Create shortcut)). 

 

Zobrazenie ikony na pracovnej ploche vo Windows 8

Ak ste nainštalovali aplikáciu iKelp Predajca ale na pracovnej ploche sa Vám nezobrazil odkaz na spustenie dotykového predaja a používate Windows 8, postupujte podľa nasledovných krokov.

 1. Postavte sa myšou do ľavého spodného rohu aby sa Vám v tejto časti zobrazil náhlaď tzv. Metra, zobrazenia dlaždicových ikon systému, následne kliknite na zobrazený náhľad. 
 2. Otvorí sa Vám okno s dlaždicovými ikonami pre spustenie rôznych aplikácií.
 3. Začnite rovno písať pos a systém Vám automaticky vyhľadá aplikácie, v ktorých sa názov pos nachádza. 
 4. Kliknite na ikonu aplikácie POS Pokladňa pravým tlačidlom, daná aplikácia sa označí a v spodnej časti sa zobrazia rošírené úkony.
 5. Kliknite na ikonu Otvoriť umiestnenie súboru (angl. Open file location).
 6. V otvorenom adresáre sa Vám zobrazia odkazy na jednotlivé aplikácie.
 7. Nájdite v zozname odkaz na aplikáciu POS Pokladňa, kliknite na ňu pravým tlačidlom.
 8. Z ponuky vyberte možnosť Odoslať kam..(angl. Send to) a následne Pracovná plocha (Vytvoriť odkaz) (angl. Desktop (Create shortcut)). 
 9. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí prihlasovacie okno. Zadajte Vami nadefinované číselné heslo a prihláste sa.

Zobrazenie ikony na pracovnej ploche vo Windows 10

Ak ste nainštalovali aplikáciu iKelp Predajca ale na pracovnej ploche sa Vám nezobrazil odkaz na spustenie dotykového predaja a používate Windows 10, postupujte podľa nasledovných krokov.

 1. Kliknite na ikonu Štart v ľavom spodnom rohu obrazovky.
 2. Začnite rovno písať pos a systém vám automaticky vyhľadá aplikácie, v ktorých sa názov pos nachádza. Prípadne nájdite v zozname aplikácií priečinok s názvom iKelp.
 3. Kliknite na ikonu aplikácie POS Pokladňa pravým tlačidlom, daná aplikácia sa označí a v spodnej časti sa zobrazia rošírené úkony.
 4. Kliknite na ikonu Otvoriť umiestnenie súboru (angl. Open file location).
 5. V otvorenom adresári sa Vám zobrazia odkazy na jednotlivé aplikácie.
 6. Nájdite v zozname odkaz na aplikáciu POS Pokladňa, kliknite na ňu pravým tlačidlom.
 7. Z ponuky vyberte možnosť Odoslať kam..(angl. Send to) a následne Pracovná plocha (Vytvoriť odkaz) (angl. Desktop (Create shortcut)). 
 8. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí prihlasovacie okno. Zadajte Vami nadefinované číselné heslo a prihláste sa.

Skladové karty

Úprava užívateľského rozhrania skladových kariet

Úprava užívateľského rozhrania skladových kariet

Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania a zobrazenia skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca. Zároveň si možme upraviť rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií.

 

V tomto návode vám predstavíme, akým spôbom je možné si prispôsobiť rozhranie aplikácie tak, aby sa vám s ňou lahšie pracovalo. V návode je ďalej popísané prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet, možnosť úpravy rozloženia stĺpcov, úpravy veľkosti písma, farby a nastavenie rozhrania podľa vašich preferencií. Jednotlivé nastavenia a zmeny sa ukladajú v profile používateľa, takže akákoľvek úprava v nastavení zobrazenia sa zobrazí len danému prihlásenému používateľovi.

Aby bolo možné v aplikácii spravovať užívateľské rozhranie, je vhodné mať založenú aspoň jednu skladovú kartu. (Postup vytvorenia karty sa dočítate v návode Vytvorenie tovarovej karty a jej základné nastavenia.)

Zobrazenie stromu kategórií v zozname kariet

Pre ľahšie filtrovanie skladových kariet je možné si v zozname zobraziť strom skladových kategórií. Tento slúži pre rýchlejšie vyhľadávanie a filtrovanie v zozname.

 1. Otvorte si zoznam skladových kariet kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Dvojklikom v záhlaví okna Skladové karty môžete upravovať veľkosť okna.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši v stĺpci Názov položky na niektorej z vytvorených skladových kariet.
 4. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť Kategóriu - info.
 5. Následne sa zobrazí v ľavej časti obrazovky okno zo zoznamom skladových kategórií nadefinovaných v aplikácii. (Podľa potreby je možné si okno s kategóriami alebo zoznamom kariet roztiahnuť, prípadne posunúť tak, aby boli okná v zoznam pri sebe.)
 6. Aplikácia si automaticky dané nastavenie zapamätá a aj po zatvorení zoznamu kariet kliknutím na tlačidlo Zatvoriť a opätovnom otvorení sa nastavené rozloženie zobrazí.

Nastavenie zobrazenia a poradia stĺpcov

 • Nastavenie poradia stĺpcov

Niektoré stĺpce môžu byť pre vás z pohľadu používania dôležitejšie, niektoré menej. Preto je možné si poradia ľubovolne upraviť podľa potreby.

 1. Kliknite ľavým tlačidlom myši v záhlaví, resp. na názve stĺpca ktorý chcete presunúť a podržte tlačidlo myši. Posunutím myši sa stĺpec presunie na požadované miesto.
 2. Vo vzorovom príklade sme presunuli dopredu v zozname tieto stĺpce (ich poradie je samozrejme možné si nastaviť podľa potreby):
  • Množstvo presunuté za názov položky
  • Merná jednotka
  • Skladová cena
  • Predajná cena
  • Predajná cena s DPH
  • M (marža)
  • PLU
  • Čiarový kód

Ak niektoré stĺpce nepotrebujete, je možné ich od ostatných oddeliť presunutím niektorého z prázdnych stĺpcov, čím vznikne medzera medzi zobrazovanými požadovanými údajmi a menej potrebnými. (Napr. oddelením stĺpcom Skupina, prípadne Dod. kód ak nebude tieto informácie v aplikácii evidovať.) 

 • Zmena farby stĺpca

Pri kliknutí na názov niektorého zo stĺpcov pravým tlačidlom myši, zobrazí sa paleta farieb a je možné si tak nadefinovať farbu daného stĺpca.

 • Zmena šírky stĺcov

Rovnako je možné si v aplikácii upravovať aj šírku stĺpcov, postavením sa v záhlaví medzi dva stĺpce a ich posunutím. (Rovnako ako v aplikácii MS Excel.) 

 • Nastavenie veľkosti písma

Veľkosť písma je možné upravovať rovnako vo všetkých formulároch aplikácie. Stačí sa v zozname postaviť myšou medzi prvý a druhý riadok a do úplne prvého stĺpca pred označenie typu skladových kariet. Zobrazí sa posuvník zo šípkou smerom hore a dolu. Pomocou neho je možné výšku riadka zväčšiť, čím sa automaticky upraví veľkosť písma.

Typy skladových kariet

Typy skladových kariet a ich význam v aplikácii

Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade).

Význam najčastejšie používaných typov skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca. Zoznam skladových kariet otvoríte kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište. Následne kliknite na tlačidlo Nová a otvorí sa formulár pre vytvorenie novej skladovej karty. V prípade, že v aplikácii evidujete sklad, odporúčame typ kariet vyberať správne už pri ich zakladaní.

Prečo je nutné správne vybrať typ karty už pri jej zakladaní?

V aplikácii iKelp Predajca je možné pri vytváraní skladových kariet vyberať hneď z niekoľkých typov. Každý typ má špecifické správanie a definuje správanie skladovej karty počas jej života v aplikácii. Dôležité je správne typ skladovej karty vybrať už pri jej zakladaní. 

 • Skladová evidencia - každý typ má v aplikácii svoj význam z hľadiska skladovej evidencie a aplikácia presne vie, ako sa ku ktorej karte správať. Ak sa jedná napr. o skladové karty typu "Tovar", je možné na tieto karty robiť príjem. Aplikácia sleduje pohyby a zobrazuje jej aktuálne skladové množstvo. Pri skladových kartách typu "Služba", sa evidujú len predaje atď.

 • Systémové funkcie - z typov skladových kariet plynú aj rôzne špecifické funkcie, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ten ktorý typ. Napr. pri funkcii "Uzávierka receptúr", aplikácia ponúka na výber len skladové karty typu "Receptúra".

Jednotnotlivé typy kariet je možné aj dodatočne zmeniť. Je však potrebné si uvedomiť, že prípadné skladové korekcie je potrebné následne vykonať ručne.

Popis jednotlivých typov skladových kariet

 • Tovar (T) - skladové karty pri ktorých chceme evidovať prijímané a vydávané množstvo, stav zásob. na skladových kartách tohto typu sa eviduje skladové množstvo a sú predávané presne tak, ako boli prijaté na sklad, tzn. 1:1. (Napr. oriešky, chipsy balíček, minerálka, cigarety nakúpite a následne ho naúčtujete zákazníkovi.)
 • Receptúra (R) - pri tomto type karty sa neeviduje skladové množstvo priamo na tejto karte, ale pri predaji sa odpisuje množstvo z ingrediencií - kariet typu "Tovar" z ktorých sa receptúra skladá. (Pre príklad si zoberme napr. dve skladové karty veľké 0,5L a 0,3L pivo. Po predaji a vysporiadaní receptúr sa nadefinované množstvo odpisuje zo skladovej karty sud, ktorý evidujeme ako tovarovú kartu v litroch. Receptúra odporúčame založiť karty jedál, ktoré pozostávajú napr. z mäsa, ryže cestovín, múky atď., alebo miešaných drinkov pozostávajúcich zo sirupu, citrónu, alkoholu atď.)
  • Surovina (S) - jedná sa o podskupinu kariet typu Receptúra. Tento typ kariet nie je možné vybrať priamo pri zakladní. Definujú sa ako karty typu receptúra a či sa jedná o surovinu alebo nie je definované v záložke Receptúra na skladovej karte. Na tieto karty sa nerobí priamo príjem. Slúžia pri evidencii fliaš tvrdého alkoholu, kde je potrebné robiť výkaz SBL pre colný úrad. (V aplikácii sa vytvoria skladové karty typu Tovar. Jedná sa o karty fliaš tvrdého alkoholu evidované v kusoch, ktoré majú presne nastavený objem alkoholu vo fľaši, % alkoholu a pod. Náslene sa vytvorí karta typu Surovina, kam sa prevedie objem otvorenej fľaše. Nakoľko je potrebné evidovať celé fľaše, po otvorení sa jej obsah prevedie na surovinu. Teda ak bola na sklade 1ks fľaša na v objeme 0,7L, tento sa prevedie na surovinu a z nej následne odpisujú už nadefinované množstvo karty typu Receptúra - štamperlíky 0,04 a pod.)jbasd
 • Obal (O) - typ skladových kariet, na ktorých sa eviduje skladové množstvo, je teda potrebné pri tomto type kariet robiť príjem.
 • Služba (P) - na týchto kartách sa neeviduje skladové množstvo, eviduje sa len predaj. (Napr. prenájom priestorov, športovísk, rôzne služby ako masáže a pod.)
  • služby, požičovné, karty bez skladovej evidencie 
 • Neskladová položka (N)neeviduje sa žiadny pohyb ani množstvo na sklade, ale je možné túto kartu vidieť na dokladoch.
Popisy jednotlivých typov skladových kariet, ako aj popis jednotlivých údajov ktoré je možné na skladovej karte vyplniť sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie

Založenie skladovej karty

Vytvorenie tovarovej karty a jej základné nastavenia

V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.

Zoznam skladových kariet otvoríte kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište. Následne kliknite na tlačidlo Nová a otvorí sa formulár pre vytvorenie novej skladovej karty. V prípade, že v aplikácii evidujete sklad, odporúčame typ kariet vyberať správne už pri ich zakladaní. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadefinovanie nastavení skladovej karty.

Nižšie sú popísané základné údaje, ktoré odporúčame vyplniť na skladovej karte. Detailné informácie o možnostiach, ktoré je možné na skladových kartách definovať sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie.

Vytvorenie skladovej karty

Záložka Údaje

 • Kód - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní tejto skladovej karty, na základe tohto kódu. V prípade, že je pole kód zafajknuté, aplikácia prideľuje kódy skladovým kartám automaticky, čím je zabezpečené jednoznačnosť každej karty. Tento kód je možné však zadať aj individuálne (po odfajknutím), pričom môže obsahovať aj iné ako číselné znaky ale jeho dĺžka je obmedzená na 25 znakov. Kód však neodporúčame meniť.
 • Názov - zadajte názov skladovej karty. Tento názov by mal daný tovar konkrétne špecifikovať.

  Napríklad: "Cukor 1kg", "Minerálna voda 1,5l".

 • MJ (merná jednotka) - základná jednotka v ktorej budú jednotlivé karty evidované a predávané. V prípade kariet typu T sa jedná zvyčajne o evidenciu v kusoch. Čo sa nakúpi, to sa zo skladu odpíše cez výrobu, výdaj alebo predaj. 
 • Predajná cena s DPH - už pri vytváraní odporúčame nadefinovať predajnú cenu, aby v prípade potreby bolo možné kartu predaj. Aj keď nebol na kartu spravený príjem, je možné v aplikácii nastaviť povolenie predaja do mínusu. Predajnú cenu však je potrebné mať nadefinovanú aby obsluha nemusela pri každej položke zadávať cenu manuálne.
 • C. sklad. - skladová cena sa pri vytváraní karty nedefinuje. Skladovú cenu definuje príjem tovaru na sklad. Táto je následne vypočítaná na základe spôsobu evidovania skladu.
 • PLU -  číslo PLU daného tovaru. Tovar je pri predaji možné vyhľadávať podľa názvu, kódu, čiarového kódu alebo PLU ktoré môže byť známe pre obsluhu zvlášť pri prechode z registračnej pokladnice na pokladničný systém.
 • QPLU - v dotykovom rozhraní predaja je možné nadefinovať rýchle položky, tzv QPLU, ktoré sa obsluhe zobrazia vždy na vrchu. Odporúčame QPLU nastaviť skutočne len kartám, ktoré sa najčastejšie používajú pri predaji. (Pre zobrazenie na pokladni neodporúčame mať toto nastavenie na viac ako 15-tich kartách.)

Záložka Kategórie

 • Zaradenie karty do kategórie - zaraďte kartu do kategórie pre jej rýchlejšie dohľadanie na pokladni, prípadne odfiltrovanie v zozname kariet.

Po vykoní zmien na skladovej karte nezabudenite kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdiť vykonané zmeny.

Úprava údajov na skladovej karte

Skladovú kartu je možné upraviť po jej nájdení v zozname:

 • dvojklikom na danú položku
 • kliknutím pravým tlačidlom pri postátí na upravovanej položke a výberom možnosti Upraviť
 • postátím na položke a kliknutím na tlačidlo Upraviť v spodnej časti okna.
Pri úprave je možné meniť akékoľvek údaje. Ale pozor, na skladovej karte karte je možné zadefinovať Názov. a tzv. Názov pre pokladňu, ktorý môže byť iný alebo môže obsahovať skrátený názov (samozrejme však v rámci zachovania jednoznačnosti tovaru). Tento sa následne zobrazuje obsluhe v pokladni a tlačí sa na doklade pre zákazníka ak to nie je definované inak. Pri úprave kariet a zmeny názvu, karty sa už následne automaticky Názov pre pokladňu nemení.

Nezabudnite následne vykonané zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdiť.

Receptúra - Vytvorenie skladovej karty

Vytvorenie receptúry - rozlievané nápoje

Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar)

Súvisiace návody

Obrázky, farby, stĺpce a kategórie

Skladové karty - obrázky, farby, stĺpce a kategórie.

V tomto videonávode máme vysvetlené priradenie obrázku ku skladovej karte. Nastavenie farby na skladovej karte (ktoré môže obsluhe pomôct pri orientácii v dotykovom rozhraní aplikácie a umožniť rýchlejšie skladovú kartu vyhľadať a naúčtovať). Vo videonávode sa ďalej dozviete ako si prehľadne a efektívne upraviť formulár skladových kariet.

Zobrazenie pohybov na skladovej karte

Pohyby skladovej karty-PLU položky v iKelp Predajca

V tejto lekcii máme znázornené zobrazenie kompletnej histórie pohybov na skladovej karte, ciže PLU položke v aplikácii iKelp Predajca.

Ďalšie informácie o pohyboch na skladovej karte sa dozviete v návode Skladové karty - pohyby.

Dotyková POS pokladňa

Vytvorenie stolov a miestností

Vytvorenie stolov a miestností

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné si pre dotykové rozhranie predaja nadefinovať vlastné miestnosti, stoly a ich rozloženie v reštauračnom režime. 

 

Aby bolo možné si v aplikácii upravovať rozloženie miestností a stolov, je potrebné mať v aplikácii aktívne tieto nastavenia:

 • Reštauračný režim predaja - tento režim umožňuje pri účtovaní mať zobrazené miestnosti a stoly na obrazovke. (Nastavenie režimu je možné vykonať v nastaveniach aplikácie. Kliknite na ikonu Nastavenia v Menu aplikácie, následne vyberte možnosť Nastavenia. V ľavej časti v strome nastavení vyberte možnosť POS Predaj. režim je možné nastaviť v záložke Tovar. Ďalšie informácie o nastavení režimu predaja sa dozviete v návode Nastavenia - Režim predaja v iKelp Predajca - dotykový predaj.)
 • Práva užívateľa - rovnako je potrebné, aby na úpravu rozmiestnenia mal právo aj užívateľ. Dané nastavenie pre možnosť pridávania ale aj editovania miestností a stolov, nájdete rovnako v nastaveniach aplikácie, konkrétne v nastaveniach užívateľov. V prípade potreby je rovnako možné toto nastavenie užívateľom zakázať. (Kliknite na možnosť Užívatelia v strome nastavení, vyberte požadovaného užívateľa alebo skupinu ktorej chcete nastavenie zmeniť. Dané nastavenia nájdete v záložke Predaj - Možnosť úpravy rozmiestnenia stolov.Jednotlivé nastavenia sú následne bližšie popísané v návode Nastavenia - Užívatelia.)

Vytvorenie miestností a stolov

Pre konfiguráciu daných nastavení v aplikácii, si spustite dotykové rozhranie predaja v aplikácii. po inštalácii je vytvorená miestnosť s názvom Doklady. Tento názov odporúčame zmeniť, následne je možné si vytvoriť ďalšiu miestnosť, prípadne nadefinovať stoly v miestnostiach.

 1. Spustite si dotykové rozhranie predaja kliknutím na ikonu € na nástrojovej lište aplikácie. (Modrá ikona zo znakom € a obrazovkou.)
 2. Úpravu vykonáte kliknutím na tlačidlo Upraviť. miest.(Ak chcete upraviť konkrétnu miestnosť, alebo už vytvorený stôl, stačí sa len na daný objekt postaviť. V pravej časti sa vám zobrazí objekt pre editáciu aj s jeho názvom. Máte tak istotu, že upravujete ten ktorý potrebujete.)
 3. Následne sa v pravej časti zobrazí ponuka s možnosťami pre editáciu miestností.
  1. Vybrať farbu - pre lepšiu orientáciu pri predaji je možné si jednotlivé prvky od seba odlíšiť farbou. (Napr. miestnosť bar môže byť označená nejakou tmavšou farbou a terasa napr. zelenou.)
  2. Upraviť názov - kliknite na konkrétnu miestnosť alebo stôl v zozname a môžete upravovať názov. Neodporúčame dávať dlhé názvy, vždy je lepšie voliť nejaké skratky ale tak aby bolo jasné o ktorý stôl alebo miestnosť sa jedná.
  3. + stôl - kliknutím na tlačidlo vytvoríte nový stôl. Vyberte si miestnosť, v ktorej chcete stôl vytvoriť a následne kliknite na toto tlačidlo. (Vytvorené stoly je možné si následne na obrazovke graficky rozmistniť podľa potreby, prípadne je možné zmeniť ich veľkosť. kliknitím na tlačidlo Vybrať obráz. sa zobrazí preddefinovaná databáza obrázkov miestností rôznych tvarov a farieb, takže je možné si nadefinovať stôl aký potrebujete.)
  4. + miestnosť - tlačidlo pre pridanie miestnosti. Jednotlivé miestnosti sa zobrazujú v hornej časti obrazovky. 
  5. - miestnosť - kliknutím na tlačidlo je možné odobrať miestnosť z obrazovky. Aby bolo možné miestnosť odobrať, je potrebné najprv odobrať všetky stoly z miestnosti.
   • - stôl - podobné nastavenie ako - miestnosť. Pomocou tohto tlačidla je možné odoberanie stolov v miestnosti. Vyberte si daný stôl v miestnosti a následne sa v pravej časti zobrazí dané tlačidlo pre možnosť odobratia stola z miestnosti.
  6. Vybrať obráz. - kliknutím na tlačidlo je možné ako už bolo vyššie spomenuté obrázok miestnosti z preddefinovaj galérie rôznych tvarov a farieb stolov. Rovnako je možné si vytvoriť aj vlastný obrázok stolov, aby sa zobrazenie bližšie podobalo prevádzke a následne je možné si vyrať aj z týchto obrázkov.
 4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť miest. sa všetky zmeny uložia. 

Úprava miestností a stolov

 1. Úpravu vykonáte opäť kliknutím na tlačidlo Upraviť miest.
 2. Ak už sú vytvorené stoly v miestnostiach, po kliknutí na tlačidlo sa na stole v pravej spodnej časti zobrazí šípka, pomocou ktorej je možné meniť veľkostť zobrazovaných stolov.
 3. kliknutím na tlačidlo Upraviť vlast. je možné upravovať vlastnosti stola, ako farbu, názov, prípadne je možné daný stôl odobrať a miestnosti.
 4. kliknutím na tlačidlo Uložiť miest. sa všetky zmeny uložia. 
Ďalšie informácie o Reštauračnom režime v aplikácii sa dozviete v návode iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie reštaurácie.

Ranný vklad do pokladne, denná / priebežná uzávierka 

Vklad do pokladne (ranný vklad) v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode Vám predstavíme ako je možné v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca  vykonať ranný vklad.

Ranný vklad hotovosti

 1. V pravom hornom rohu aplikácie kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
 2. Následne kliknite na tlačidlo Uzávierka dňa.
 3. V zobrazenom okne sa nachádzjú tlačidlá pre vklad a výber z pokladne.
  1. Pre vykonanie vkladu do pokladne zadajte sumu, ktorú budete do pokladne vkladať.
  2. Vklad do pokladne potvrďte kliknutím na tlačidlo Vklad do pokladne.
  3. Aplikácia Vám zobrazí pre kontrolu okno zo zadanou sumou, vklad potvrdíte kliknutím na tlačidlo Áno.

Po vykonaní krokov sa na fiskálnej tlačiarni vytlačí potvrdenie o vklade. Viac informácií o vkladoch a výberoch z pokladne sa dočítate aj v návode Predaj - pokladňa - vklad, výber, uzávierka. Rovnakým spôsobom je možné vykonať aj výber z pokladne. V prípade, že používate registračnú pokladnicu, je potrebné vykonať vklad priamo na danej pokladnici. Viac o obmedzeniach registračných pokladní sa dočítate v článku Obmedzenia použitia registračnej pokladne v režime On-line predaja.

Tento postup je zobrazený aj v krátkom videonávode.

Denná uzávierka v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonáme v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca dennú uzávierku.

 

Možnosti pridania položky na účet / zľava na položku, zľava na doklad.

Možnosti pridania položky na účet v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné pridávať položky do objednávky v rozhraní dotykového predaja v aplikácii iKelp Predajca. Aplikácia umožňuje rôzne spôsoby pridávania položiek do predaja a ďalej vám jednotlivé možnosti bližšie popíšeme. Aby bolo možné položku na doklad pridať, je potrebné spustiť aplikáciu a otvoriť nový doklad. V prípade reštauračného režimu aplikácie je potrebné si vybrať miestnosť a následne stôl na ktorom sa má nový doklad vytvoriť.

Pridávanie položiek do predaja

 • QPLU

  • Ak sú v aplikácii nadefinované pri kartách tzv. QPLU - zobrazenie v rýchlich veľbách, tieto sa zobrazia po spustení dotykovej pokladne pod nadefinovanými kategóriami. Jedná sa o najčastejšie používané položky, ktoré sa majú zobrazovať hneď na obrazovke aby nebolo potrebné ich vyhľadávať v zozname kategórií, prípadne iným spôsobom. (QPLU je možné na skladovej karte nastaviť v záložke Údaje, v časti Údaje pre pokladňu. Pozor, pri definovaní je potrebné zvážiť, ktorým položkám QPLU nadefinujete. Je vhodné ho skutočne definovať len pre položky, ktoré sa najčastejšie používajú a nemalo by ich byť viacej ako 20. Následne už ich nadefinovanie stráca význam. Číslo určuje zároveň poradie, v akom sa položky na pokladni budú zobrazovať. Viac informácií o údajoch na skladových kartách sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie.)
 • Výberom položky z kategórie

  • Jednotlivé položky je možné do predaja pridať aj ich vyhľadaním v kategórii. Po spustení pokladne sa zobrazia základné kategórie a karty, ktoré majú nadefinované QPLU. Otvorením kategórie vyhľadajte kartu ktorá je do kategórie zaradená. Po kliknutí na kategóriu sa pod zoznamom kategórií zobrazia položky, ktoré sú do danej kategórie zaradené. Ak má kategória viacero podkategórií, je potrebné vybrať tú, do ktorej sú karty zaradené. Až potom sa ich zoznam zobrazí.
 • PLU/Kód

  •  Položku do predaja je možné pridať aj zadaním PLU, prípadne kódu karty. Zadajte číslo a kliknite na tlačidlo PLU. Ak aplikácia podľa zadaného čísla nájde, položka je automaticky pridaná do predaja. Ak aplikácia nenájde zadané číslo ako PLU, automaticky ho hľadá ako kárty alebo EAN.
 • EAN

  • Zadávanie pomocou EAN je vhodné vtedy, ak máte k aplikácii pripojený skener čiarových kódov. Pozor, niektoré skenery je možné konfigurovať a následne dokážu fungovať v rôznych režimoch skenovania.
   • Emulácia klávesnice - v tomto režime sa skener chová ako klávesnica. Po oskenovaní čiarového kódu sa aplikácia zachová rovnako, ako by bol čiarový kód zadaný ručne na klávesnici a je potrebné ho potvrdiť kliknutím na tlačidlo PLU/Kód/EAN.
   • Emulácia sériového portu - v tomto prípade sa skener chová ako zariadenie, ktoré vie s aplikáciou komunikovať a aplikácia vie, že sa jedná o skener. Po oskenovaní položky sa táto automaticky pridá do predaja, prípadne pri skenovaní aplikácia vie, do ktorého poľa má údaj prichádzajúci zo skenera zadať. Tento spôsob je pre obsluhu výrazne jednoduchší a ponúka jej väčší komfort pri účtovaní, avšak v úvode si vyžaduje trošku náročnejšiu konfiguráciu. Viac informácií o tomto spôsobe a nastaveniach zariadenia sa dozviete v návode Zmena režimu skenera Metrologic (Honeywall) na USB sériový port z klávesnicového režimu.
 • Vyhľadaním v zozname kariet

  • Ďalšou možnosťou je vyhľadanie karty podľa názvu a jej pridanie do predaja. Kliknutím na tlačidlo SHIFT sa zorbazí rozšírená ponuka a zobrazí sa tlačidlo Zoznam sklad. kariet. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadanie názvu. Postupne sa zobrazujú len položky, ktoré zadávaný reťazec obsahujú. Dvojklikom na danú položku alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať pridáte položku do zoznamu.

Zmena množstva na položke

 • Pred pridaním položky do predaja 

  • V prípade, že sa do predaja pridávajú položky ich výberom zo zoznamu kategórií, je možné zadať množstvo a následne vybrať položku zo zoznamu. Automaticky sa zadaná hodnota aplikuje ako množstvo na položku. (Stačí zadať pred výberom počet ks, napr. "3" a následne vybrať položku z kategórie.)
 • Zadaním počtu kusov

  • Ak sa už položka v zozname naúčtovaných položiek nachádza, je možné jej množstvo zmeniť tak, že danú položku nájdete v zozname a kliknete na ňu. Položka sa následne označí modrou farbou a všetky ďalšie úpravy sa týkajú len vybranej položky.
   • Zadaním počtu ks - zadajte počet kusov danej položky a zadanie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Množ. *.
   • Postupným prídávaním/odoberaním - ak je položka označená, klikaním na tlačidlo - 1 množ. alebo +1 množ. je možné po kusoch upravovať množstvo na položke.

Odobratie položky z dokladu

 • Pre dobratie položky z dokladu je potrebné položku označiť a následne kliknúť na tlačidlo Odober položku.
  • Ak pri reštauračnou režime používate aj bonovaciu tlačiareň a položka už na nej bola vytlačená (napr. tak, že sa doklad zatvoril) pri odoberaní tejto položky sa na bonovacej tlačiarni automaticky vytlačí storno. (Položka má na bonovačke záporný počet kusov.)

Ručné zadanie ceny na položke

 • Môže sa stať, že za určitých okolností je potrebné ručne zadať cenu na účtovanej položke. Malo by sa však jednať skôr o výnimočnú situáciu. Ak potrebujete tovar predávať stále za upravenú cenu, odporúčame cenu upraviť priamo na skladovej karte. Pre jednorázovú zmenu ceny je potrebné položku v zozname označiť, následne zadajte cenu za 1ks a kliknite na tlačidlo Cena €. (Zadajte po označení položky cenu napr. 23,89 Cena €.)

Zľava na položku / doklad

Možnosti zadávania zliav v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode vám predstavíme postup, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj zadávať zľavy. Nájdete tu presný postup ako zadať zľavu na položku, na celý doklad, prípadne ako aplikovať na doklad zľavu v konkrétnej hodnote.

Možnosť zadávania zliav pri predaji

Zľava na položku

Ak chcete zadať zľavu len na konkrétnu položku, je potrebné postupovať nasledovne. V aplikácii sú dve možnosti, ako zadať zľavu na položku. 

 • Pred pridaním položky do dokladu
  1. Ak ešte položka nebola pridaná do dokladu, zadajte výšku zľavy.
  2. Následne kliknite na tlačidlo Zľava %.
  3. Pridajte položku do dokladu. Položku je možné do dokladu pridať zadaním PLU, EAN kódom prípadne výberom z kategórie do ktorej položka patrí.
 • Ak sa už položka v zozname nachádza
  1. Kliknite na danú položku, čím ju v zozname označíte.
  2. Následne na klávesnici zadajte požadovanú výšku zľavy a kliknite na tlačidlo Zľava %.
  3. Na položke sa zobrazí výška zadanej zľavy a cena položky už po odpočítaní zľavy.
Takýmto spôsobom je možné si označovať položky a definovať im zľavu podľa potreby.

Zľava doklad

V prípade, že chcete zadať zľavu na celý doklad, je potrebné postupovať nasledovne. Pri zadaní zľavy na celý doklad sa automaticky na všetky položky aplikuje nadefinovaná zľava a cena na položkách sa upraví a zobrazí sa už zľavnená. Pri aplikovaní zľavy na doklad  je jedno, či zľavu nadefinujete pred pridaním prvej položky, alebo až keď sú všetky do dokladu pridané.

 1. Kliknite na tlačidlo SHIFT Zmeň, čím sa zobrazí rozšírená ponuka pre prácu na pokladni.
 2. Zadajte hodnotu zľavy, ktorá sa má na položky aplikovať.
 3. Kliknutím na tlačidlo Zľava položky aplikujete zľavu na všetky položky.

Hodnotová zľava

Zľavu v hodnote je vhodné zadávať na doklad napr. vtedy, ak potrebujete z účtovanej sumy odpočítať pevnú cenu tovaru, čo je vhodné pri rôznych darčekových kupónoch, zľavových poukážkach a pod.

Preto, aby bolo možné v dotykovej pokladni hodnotovú zľavu zadať, je potrebné vykonať:

 1. Vytvoriť skladovú kartuvytvorte v aplikácii skladovú kartu typu P - Služba, s pomenovaním napr. "Zľavový kupón".
 2. Nastaviť príznak na karte - "Zl. kupón" a "Vratný tovar". 
  • Nastavením príznaku Zl. kupón sa bude automaticky na fiskálnej tlačiarni tlačiť položka ako zľava, resp. prirážka v závislosti od toho, či bude účtovaná ako kupón, (teda položka Zľavový kupón s kladným množstvom) alebo ako zľava, uplatnenie kupónu (položka Zľavový kupón bude účtovaná zo záporným množstvom)
  • Nastavením príznaku Vratný tovar sa po naúčtovaní automaticky daná položka naúčtuje so záporným množstvom. Ak chcete viesť evidenciu predaja zľavových kupónov, príznak vratný tovar nenastavujte. Pozor, pri následnom uplatnení zákazníkom pridajte položku do dokladu zo záporným množstvom.

V aplikácii je možné si založiť viacero takýchto kariet pre predaj, v závislosti od výšky ceny predávaných zľavových kupónov. Kartám zľavových kupónov je možné predajnú cenu uzamknúť, čím zabránite obsluhe jej zmene pri predaji.

Nastavenie zobrazovania zliav na fiskálnej tlačiarni je popísaný v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav.

Cenník

Jednou z ďalších možností aplikovania zliav na položky v doklade sú cenníky. Pomocou cenníkov je možné nastavovať rôzne pravidlá pre aplikovanie zliav či už na položky, celé kategórie, pre všetkých zákazníkov alebo len vybraných. Rovnako je možné pomocou nich nastavovať platnosť na konkrétne dni, prípadne hodiny, alebo je možné nastaviť od kedy do kedy má byť cenník platný. Viac informácií o cenníkoch a ďalších nastaveniach sa dozviete v návode Cenníky - predstavenie a vytvorenie nového.

Predaj na konkrétneho odberateľa / kontakt

Predaj na konkrétneho odberateľa / kontakt v iKelp Predajca - dotykový predaj

Videonávod, ktorý vysvetľuje ako v rozhraní dotykového predaja aplikácie iKelp Predajca vyberiete kontakt (odberateľa) z adresára kontaktov a tým pádom zabezpäčíte predaj na danného odberateľa.


 

Ukončenie predaja v hotovosti / stravnými lístkami

Ukončenie predaja hotovosťou v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto videonávode máme vystvetlené najčastejšie spôsoby ako v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca ukončíme predaj v hotovosti. V druhej polovici videa je vysvetlené ukončenia predaja v hotovosti a so zobrazením výdavku pre zákazníka.

 

Ukončenie predaja hotovosťou v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené ďalšie možnosti ukončenia predaja hotovosťou v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca.

Ukončenie predaja stravným lístkom v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené ukončenie predaja stravným lístkom. V druhej polovici videa je znázornený scénar s výdavkom hotovosti pre zákazníka v prípade doplatku hotovosťou.

 

Ukončenie predaja pri platbe viacerými stravnými lístkami v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme znázornený scénar platby stravnými lístkami s doplatkom v hotovosti s výdavkom.

 

Zobrazenie predaných PLU položiek

Zobrazenie predaných PLU položiek v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca zobrazíte predané PLU položky. Výstup je možné vytlačit priamo na fiskálnej tlačiarni.

Vrátenie tovaru - (storno)

Vrátenie tovaru (storno) - jedna položka, v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca vykonáme vrátenie tovaru (storno) len jednej položky, prípadne viacerých položiek postupným účtovaním so záporným množstvom.

Súvisiace návody

Príjem / výdaj tovaru

Príjem tovaru

Príjem tovaru v iKelp Predajca

V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách.

Pokial si skladové karty v aplikácii evidujeme v merných jednotkách, napríklad kusy (ks), litre (l), kilogramy (kg), je potrebné si pri príjte tovaru dať pozor a nákupne ceny zadávať do príjemky prepočítané na kusy (ks), litre (l), alebo kilogramy (kg).

Uzávierka receptúr - odpis ingrediencií (surovín) zo skladu

Uzávierka receptúr, odpis ingrediencií - surovín zo skladu, v iKelp Predajca

Tento videonávod popisuje uzávierku (vysporiadanie) receptúr a nasledný odpis ingrediencií (surovín) zo skladu. Uzávierku receptúr môžte vykonávať kedykoľvek potrebujete. Môže to byť raz denne, raz týždene, prípadne raz mesačne. Záleží od toho ako často potrebujete sledovať aktuálny stav ingrediencií - surovín na sklade.

Uzávierka receptúr

Uzávierku receptúr je možné robiť týmto postupom len v prípade, že v aplikácii evidujete len jeden sklad. V prípade evidencie viacerých skladov, je potrebné na danom sklade vytvoriť novú príjemku a nastaviť príslušný druh pre odpis ingrediencií (surovín) zo skladu podľa nastavení. Pred samotným vysporiadaním, vykonaním uzávierky odporúčame mať prijatý tovar, suroviny, z ktorých sa jednotlivé receptúry budú vyrábať na sklad. Ak je tovar na sklade v dostatočnom množstve, aplikácia si vie správne prepočítať skladové ceny na receptúrnych kartách, ako aj spraviť výdaj zo skladu v správnych skladových cenách jednotlivých surovín. Pri evidencii viacerých skladov, je potrebné druhy pre vysporiadavanie receptúr vytvoriť na každom sklade podľa návodu Nastavenie uzávierky receptúr v iKelp Predajca.

V aplikácii sa receptúry pri predaji odpisujú do mínusu. Skladová karta začína s nulovým množstvom na sklade a na základe počtu predaných kusov sa následne pri uzávierke vykoná odpis ingrediencií zo skladu. Skladové množstvo na receptúrnych kartách sa znuluje, a celý proces môže začať odznova. Tento scenár evidencie popisuje evidenciu receptúr v reštauračných zariadeniach, alebo zariadeniach, kde nie je možné dopredu určiť, koľko jedál, nápojov, bagiet sa predá a teda nie je možné správne odpísať tovar zo skladu. Evidenciu výrobkov, kde je vopred jasné, koľko surovín alebo ingrediencií sa na výrobu použije popisuje nezávislý návod. Ďalšie informácie o procesoch výroby a možnostiach evidencie sa dozviete v návode Výroba - predstavenie.

 1. Uzávierku receptúr vykonáte kliknutím v menu aplikácie na možnosť Sklad.
 2. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Uzávierka receptúr.
 3. Automaticky sa otvorí formulár, v ktorom sú predvyplnené všetky receptúrne karty, ktoré sú predajom v mínuse.
  • V záložke Viaz. pol. si môžete skontrolovať jednotlivé suroviny, ktoré budú odpisované zo skladu. 
 4. Uzávierku receptúr potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť, kedy automaticky vznikne skladový pohyb, výdaj surovín.

Posledným krokom je uzávierka hotová, ingrediencie, resp. suroviny boli odpísané zo skladu. 

Výdaj tovaru na spotrebu

Výdaj tovaru na spotrebu v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonať výdaj tovaru na spotrebu, ktorý bol spotrebovaný interne, vo vlastnej organizácii. Pred začatím je potrebné sa prihlásiť do nedotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca.

 

Vytlačenie zoznamu príjemok podľa dodávateľov

Zoznam príjmov podľa dodávateľov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca vytlačíme zoznam príjemok od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené časové obdobie.

 

Inventúra

Vytvorenie novej inventúry

Inventúra v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako korektne postupovať, aby sme správne vykonali inventúru skladových zásov v aplikácii iKelp Predajca a dorovnali zásoby na sklade v aplikácii podľa reálne inventovaných množstiev.

Ďalšie informácie k inventúre v aplikácii sa dozviete v návode Inventúry.

Finančné doklady

Vytvorenie odberateľskej faktúry

Doklady - vytvorenie odberateľskej faktúry

V tomto návode si ukážeme ako v aplikácii iKelp Predajca jednoducho vytvoriť odberateľskú faktúru. Faktúru je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Vytvárajú sa priamo v zozname dokladov.

Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry

Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry

 • Odberateľská faktúra - postup vytvorenia tejto faktúry opíšeme aj v tomto návode. Jedná sa o najjednoduchší spôsob, kedy sa rovno do faktúry pridajú účtované položky.

 • Faktúra z predfaktúrypzákazníkovi sa vystaví preddavková faktúra. Následne po jej uhradení, alebo dodaní tovaru podľa toho čo nastane skôr, sa z danej preddavkovej faktúry vytvorí ostrá, vyúčtovacia faktúra. Ďalšie informácie o preddavkových faktúrach a postupe ich vytvorenia sa dočítate v návode Doklady - preddavková faktúra.

 • Zberná faktúra - faktúra vzniká vyúčtovaním viacerých dodacích listov. Postupne sa v aplikácii vytvárajú na daného odberateľa dodacie listy, ktoré sa následne vyúčtujú spoločnou faktúrou. Tento postup opíšeme v nezávislom návode. Postup pre vytvorenie zbernej faktúry nájdete v návode Vytvorenie zbernej faktúry z dodacích listov.

Bližšie je popísaný postup vytvorenia faktúr aj v nasledujúcom videonávode.

Odberateľská faktúra

 1. Novú odberateľskú faktúru vytvoríte v zozname dokladov. (Zelené D na nástrojovej lište aplikácie.) 
 2. Kliknite na tlačidlo Nová a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Odb. faktúra.
 3. Zobrazí sa formulár novej faktúry, kde je potrebné vyplniť:
  1. Adresa - do zoznamu kontaktov sa dostanete dvojklikom do poľa adresa. Prípadne kliknite do poľa stlačte tlačidlo Enter. Po nájdení odberateľa v zozname ho môžete vybrať opäť dvojklikom, alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať
   • Tip - adresu a kontaktné údaje je možné pri faktúrácii vyplniť aj v časti Kontakt. Takto vyplnené údaje o odberateľovi sa ale neukladajú do adresára, a pri opätovnom účtovaní na daný kontakt bude znovu potrebné údaje vyplniť. Rovnako tak nebude na daný kontakt možné vytvárať žiadne rozbory a štatistiky. Preto odporúčame kontakt vytvoriť priamo v adresári. Postup vytvorenia popisuje článok Založenie kontaktu do adresára kontaktov.
  2. Položky - pridajte do dokladu položky, ktoré sa majú fakturovať. Položky je možné pridať:
   1. Zadaním Kódu
     • Tip - kliknutím na popis Kód je možné prepínať, na základe čoho je možné karty vyhľadávať. Okrem kódu to môže byť Čiar. kód, PLU, Dod. kód. Kód+ slúži pre univerzálne vyhľadávanie. Vtedy aplikácia hľadá vo viacerých údajoch súčasne.
   2. Zadaním Názvu
    • Zadajte názov a kliknite na tlačidlo Enter. V prípade, že sa názov zhoduje s názvom karty, položka sa hneď vyberie. Ak sa názov nezhoduje, aplikácia zobrazí zoznam skladových kariet s výberom kariet ktoré odpovedajú zadanému názvu. Vyberte požadovanú kartu zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Vybrať.
   3. Po výbere položky je možné na karte pred jej pridaním do dokladu zadať Zľavu, počet účtovaných kusov, prípadne upraviť účtovanú cenu.
   4. Pridanie položky do dokladu potvrdíte kliknetím na tlačidlo P, alebo stlačením tlačidla Enter.
 4. Opakujte tento postup kým do dokladu nepridáte všetky položky, ktoré účtujete.
 5. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vytvorenie novej Odberateľskej faktúry.
 6. Doklad sa zobrazí v zozname dokladov.

Vytlačenie odberateľskej faktúry

 1. Pred vytlačením dokladu a odoslaním zákazníkovi odporúčame si zobraziť doklad na obrazovke.
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Tlač, a doklad sa zobrazí v náhľade na obrazovke.
  2. Odporúčame skontrolovať údaje a následne je možné doklad vytlačiť.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlač sa zobrazí ponuka zo zoznamom tlačiarní. Následne je možné doklad vytlačiť.
Súvisiace návody

Účet majiteľa

Účet majiteľa v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca evidovať účty na majiteľa prevádzky. Účty majiteľa sú v tomto prípade evidované s minimálnou -  5% alebo 6% maržou, ktorá je veľmi blízka skladovej - nákupnej cene. Takto zaevidované účty majiteľa teda do štatistík ziskovosti vstupujú len s minimálnou maržou a cenami veľmi blízkymi skladovým - nákupným cenám. 

Rozbory / Štatistiky

Štatistika predaných PLU položiek

Štatistika predaných PLU položiek v iKelp Predajca

V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v aplikácii iKelp Predajca v časti skladového hospodárstva zobrazíte štatistiku-rozbor predaných PLU položiek. Rozbor je možné vytlačiť, prípadne vyexportovať do excelu. Pokial vás zaujíma aj výška zisku a priemernej marže s ktorou predávate, kliknite dolu na tlačidlo výpočet. (pri tomto úkone je potrebné si v systéme evidovať príjem tovaru a skladové ceny).

Ďalšie informácie o rozboroch v aplikácii sa dozviete v návode Rozbory - základné - predstavenie.

Štatistika predaných PLU položiek podľa užívateľov v iKelp Predajca

V tomto videonávode vám vysvetľujeme ako spraviť štatistiku predaných PLU položiek podľa jednotlivých užívateľov / čašníkov v aplikácii iKelp Predajca. Rozbor je opať možné vytlačiť na tlačiarni, alebo vyexportovať do excelu.

Štatistika predaných PLU položiek - hodinovo v iKelp Predajca

V tejto videolekcii máme vysvetlené ako získame štatistiku predaných PLU položiek hodinovo, ciže predaj PLU položiek podľa jednotlivých hodín počas dňa. Samozrejmosťou je možosť tlače a exportu do excelu.

Marža, zisk, kumulované predané položky

Štatistika predaných položiek, marža, zisk

Videonávod popisujúci rozšírené rozbory zobrazujúce kumulovaný zoznam predaných položiek za zvolené obdobie. Výčislenie marže a zisku z týchto predaných položiek v aplikácii iKelp Predajca.

Štatistika nakúpených položiek podľa dodávateľov v iKelp Pokladňa

Štatistika položiek podľa dodávateľov

V rozšírených rozboroch zobrazená kumulatívna štatistika sumy nákupov od jednotlivých dodávateľov. Zároveň kumulatívna štatistika nakupovaných položiek podľa jednotlivých dodávateľov.

Adresár kontaktov

Založenie kontaktu do adresára

Založenie kontaktu do adresára kontaktov

V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu evidenciu.

Postup vytvorenia kontaktu v aplikácii popisuje aj nasledovné video

Vytvorenie nového kontaktu

 1. Nový kontakt v aplikácii vytvoríte kliknutím na žltú ikonu A na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Následne sa zobrazí adresár, zoznam kontaktov evidovaných v aplikácii.
 3. Nový kontakt vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový.
  1. Pre správne zaevidovanie je potrebné vyplniť Obchodné meno, ak sa jedná o firmu, prípadne meno a priezvisko ak sa jedná o súkromnú osobu.
  2. V prípade, že evidujete spoločnosť, je vhodné vyplniť IČO, DIČ a IČ DPH ak ho má daná firma pridelené.
   • Všetky tieto údaje vám pri evidencii odporúčame skontrolovať na obchodnom a živnostenskom registri, prípadne portále daňovej správy, odkiaľ je vhodné tieto údaje pri evidencii skopírovať, čím sa vyhnete preklepom a nepríjemnostiam pri prípadných kontrolách.
  3. Vyplňte Fakturačnú adresu.
   • V prípade potreby, je možné si v záložke Adresa zaevidovať okrem fakturačnej aj poštovú adresu.
  4. Vyplňte kontaktné údaje Telefón a Email.
  5. Kontakt je možné rovno zaradiť aj do skupiny v ktorej sa má zobrazovať. Zaradenie do skupiny nastavíte po kliknutí na záložku Skupina a vyberiete príslušnú skupinu. (Toto je vhodné pre filtrovanie skupín kontaktov, a môžete alebo nemusíte skupinu kontaktu prideliť.) Postup a možnosti pre zaraďovanie kontaktov do skupín nájdete aj v článku Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.
 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Tu nájdete všetky návody.

Prajeme Vám príjemné používanie našich produktov. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard