Inventurní výdej

V tomto návodu je popsán proces inventurního výdeje zboží v aplikaci iKelp POS Mobile. Skladový doklad typu Inventurní výdej vzniká automaticky při inventuře, pokud dochází k výdeji zboží ze skladu (Jestli je inventurované množství na skladě menší než je množství evidované v aplikaci), případně je možné doklad vytvořit i bez inventury při korekcích stavů na skladě ručně.

Jednou z možností inventurního výdeje je i jeho využití při přeskladňování zboží. 

Tento způsob výdeje je v aplikaci možné evidovat dvěma způsoby:
 • Inventura - Inventurní výdej - jak již bylo řečeno, pokud je při inventuře inventurované množství menší, než množství evidováno v aplikaci, dojde při uzavření inventury ke skladovému výdeji dokladem typu Inventurní výdej. Další informace o inventurách se dozvíte v návodu Inventura skladových zásob, baru nebo kuchyně a Vyhodnocení inventury.

 • Inventurní výdej - druhý způsob skladového výdeje je vytvoření skladového dokladu Inventurní výdej. Tento výdej je možné vytvořit výběrem možnosti Sklad v Menu aplikace a následným vytvořením nového výdeje přes + Výdejka

V obou případech aplikace vytvoří stejný druh dokladu, který je možné zobrazit po zobrazení skladových dokladů a vyfiltrováním dokladů Výdeje, případně použitím rozšířeného filtru a výběrem konkrétního druhu dokladu. Kliknutím na ikonu Více při daném dokladu je možné doklad otevřít na úpravu.

Skladový doklad - Inventurní výdej

Navigační panel aplikace

Navigační panel aplikace ve skladovém výdeji

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile

 • Uložit - kliknutím na tlačítko je potřebné potvrdit vykonané změny v dokladu. V opačném případě se vykonané změny neuloží.

 • Vymazat - tlačítko vymazat se zobrazuje jen při úpravě dokladu. Pokud se vytváří nový skladový výdej, tlačítko se v nabídce nezobrazí. Slouží na vymazání skladového dokladu i všech pohybů na doklad navázaných.

 • Vytisknout - zobrazí se náhled tisku s nabídkou tiskáren.

 • Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Skladový doklad

Inventurní výdej

Údaje pro vyplnění na skladovém výdeji

Údaje pro vyplnení na skladovém výdeji

 • Datum - datum, ke kterému se zapíše skladový pohyb na sklad.

 • Stav - stav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pro interní evidenci. Např. když je potřebné výdejku ještě dodatečně zkontrolovat, případně se nachází v rozpracovaném stavu.)

 • Zámek - v případě aktivního nastavení je doklad uzamčen před úpravou. Není ho možné následně upravovat.

 • Poznámka - poznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplnit např. tehdy, když nebylo dodáno vše zboží, nebo nesedí počet kusů, nebo důvod při inventurním přeskladňování.)

Položky

 • Přidávání položek do výdejky - položky je do dokladu možné přidat zadáním PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu, a vybrat ji tak ze seznamu existujících karet stisknutím tlačítka ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat.
   • Jestli se jedná o nové zboží, je možné přímo z výdejky kartu založit. (Kartu je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)
  • Položka ve výdejce - po kliknutí na ikonu Přidat, nebo stisknutím ENTER se zobrazí formulář pro výdej dané karty.

Přidávaní položek do výdejky
   • Název skladové karty - v záhlaví formuláře se nachází název přijímané karty. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje, ale i stav zásob na skladové kartě.)
   • Množství - množství vydávané ze skladu v měrné jednotce dané karty.
   • Cena - nákupní (skladová) cena za jednotku. Cena v jaké bude zboží vydáno ze skladu.
  • OK - kliknutím na tlačítko se potvrdí přidání položky do výdejky.
  • Zavřít - zavře se zobrazený formulář a položka se do výdejky nepřidá.
  • Odebrat - když se položka dodatečně upravuje, je možné ji kliknutím na tlačítko odebrat z výdejky.
 • Seznam položek ve výdejce

Seznam položek skladové výdejky
  • Celkem - výsledná celková cena položek ve výdejce. Sumár skladových cen jednotlivých položek bez DPH. (Vydávané množství na položce krát jednotková nákupní cena.)
  • Název, PLU - zobrazí se název skladové karty a PLU. Jestli se jedná o kartu s nastavenou evidencí SBL, zobrazí se i číslo SBL. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje ale i stav zásob na skladové kartě.)
  • Vyd. mn. - vydané množství dané položky ze skladu. Po kliknutí do pole se zobrazí detail položky ve výdejce a je možné množství okamžitě změnit a změnu potvrdit.
  • Cena € - skladová cena bez DPH za položku. Nakolik se jedná o výdej ze skladu, zboží je vydáváno v aktuálních skladových cenách, a proto není možné cenu za výdej měnit.
  • Upravit položku - zobrazí se detail položky, kde je možné změnit počet kusů.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard