Jak správně vybrat typ skladové karty

V tomto návodu vám představíme, jak správně vybrat typ skladové karty v aplikaci iKelp POS Mobile. Vysvětlíme, který typ je vhodný pro které zboží s konkrétními příklady, jako i důvody, proč je potřebné už při zakládání správně tento typ vybrat. Skladové karty je možné zakládat v Menu aplikace, v části Karty kliknutím na ikonu Nová. Jestli nechcete na začátku vést skladovou evidenci, doporučujeme i tak typ skladových karet zvolit správně. Při dodatečném přechodu na sklad tak budete mít všechno připraveno pro správnou evidenci. 

Výběr typu skladové karty při jejím vytvoření "Nová karta":

Možnosti pro výběr typu nové skladové karty

Proč je nutné správně vybrat typ karty už při jejím zakládání?

V iKelp POS Mobile je možné při vytváření skladových karet vybírat hned z několika typů. Každý typ má specifické chování a definuje chování skladové karty po dobu jejího života v aplikaci. Důležité je správně typ skladové karty vybrat už při jejím zakládání. Dodatečně není možné ho změnit!

 • Skladová evidence - každý typ má v aplikaci svůj význam z hlediska skladové evidence a aplikace přesně ví, jak se ke které kartě chovat. Když se jedná např. o skladové karty typu "Zboží", je možné na tyto karty dělat příjem. Aplikace sleduje pohyby a zobrazuje jejich aktuální skladové množství. Při skladových kartách typu "Služba", se evidují jen prodeje atd.

 • Systémové funkce - z typů skladových karet plynou i různé specifické funkce, které jsou speciálně přizpůsobené pro ten který typ. Např. při funkci "Otevři lahev", aplikace nabízí na výběr jen skladové karty typu Lahev.

Popis jednotlivých typů skladových karet

 • Zboží - na skladových kartách tohoto typu se eviduje skladové množství a jsou prodávané přesně tak, jak byli přijaté na sklad, tzn. 1:1. (Např. oříšky, chipsy balíček nakoupíte a následně ho naúčtujete zákazníkovi.)

  • slané, cukrovinky, cigarety, s evid. skl. množství
   (Nepatří sem zboží, které neslouží na přímý prodej, ale používá se např. při vaření, nebo výrobě různých míchaných drinků, panáků apod. jako slámky. Tyto doporučujeme zakládat jako karty typu "Surovina".)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Zboží.
 • Zboží bez skladu - na skladových kartách tohoto typu se neeviduje sklad. Není třeba na karty tohoto typu dělat příjem, karty nejsou prodávány do minusu, ale evidují se na nich prodeje. To znamená, že je možné si zkontrolovat kolik kusů bylo za určité období prodaných, ale stav na kartě se neodepisuje do mínusu, to znamená, že kartu není následně nutné inventvať, případně na ní jiným způsobem uměle navyšovat množství. Tento typ karet je speciálně určen to položky které se prodávají, ale jejich příjem na sklad se nedělá. (Nepatří sem zboží, při kterých je třeba evidovat přesnou skladovou evidenci, je třeba sledovat počet kusů na skladě. Mohou to být karty, které se vyrábějí, ale u kterých nepotřebujete sledovat výrobu, ale stačí jen počet prodaných kusů a pod.)

 • Lahev - na skladových kartách typu Lahev, se rovněž jako při kartách typu "Zboží" eviduje skladové množství. Jedná se však o specifický druh zboží, který se obvykle neprodává 1:1, ale prodává se v různých množstvích (rozlévá se). Tento typ je speciálně určený pro lahve (alkohol, sirupy) nebo sudy (kofola, pivo). Pro skladové karty tohoto typu je možné udělat např. inventuru tak, že si podle typu lahve umíte za pár sekund prověřit aktuální stav.

  • lahve alkoholu, sirupy, sudy, s evid. skl. množství
   (Nepatří sem lahve, které jsou prodávané tak, jako byly zkoupeny, např. džusy, minerálky, nealko.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Lahev.
 • Služba - na těchto kartách se neeviduje skladové množství, eviduje se jen prodej. (Např. pronájem prostor, sportovišť, různé služby jako masáže apod.)

  • služby, půjčovné, karty bez skladové evidence 
   (Nepatří sem žádné zboží, které je nakupované od dodavatele.)a
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Služba.
 • Obal - typ skladových karet, na kterých se eviduje skladové množství, je tedy potřebné při tomto typu karet dělat příjem.

 • Rozlévané zboží - při tomto typu se neeviduje skladové množství přímo na kartě tohoto typu, ale při prodeji se odepisuje množství z ingrediencí - karet typu "Surovina", se kterou je tato karta provázaná. Tento typ karty je vhodné použít tehdy, jestliže dochází k odpisu z jedné konkrétní suroviny. (Např. při prodeji 0,3l nebo 0,5l piva se odepisuje jen ze suroviny pivo. 0,04l vodka se odepisuje ze suroviny vodka atd.)

  • alkohol - "panáky", nealko, pivo, prodej po částech / panácích, prodej ze suroviny 
   (Nepatří sem karty, kde se při prodeji neodepisuje jen z jedné suroviny jako např. míchané drinky vyráběné z více jako jedné suroviny - viz Receptura.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Rozlévané zboží.
 • Receptura - při tomto typu karty se neeviduje skladové množství přímo na této kartě, ale při prodeji se odepisuje množství z ingrediencí - karet typu "Surovina" ze kterých se receptura skládá. (Jako skladovou kartu typu Receptura doporučujeme založit karty jídel, které sestávají např. z masa, rýže, těstovín, mouky atd., nebo míchaných drinků sestávajících ze sirupu, citronu, alkoholu atd.)

  • jídlo, míchané nápoje, akce, výroba a prodej z více surovin, zboží  
   (Nepatří sem například panáky, které jsou rozlévané z jedné suroviny - viz Rozlévané zboží)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Receptura.
 • Surovina - typ skladové karty s evidencí skladového množství. Jedná se o karty, které neslouží přímo na prodej, avšak nakupujeme je pro další výrobu/vaření nebo jsou nevyhnutelné pro správnou skladovou evidenci. (Např. při prodeji půldecáků, není zboží odepisované přímo z lahve, ale po vykonání operace "Otevři lahev" se její obsah přesune na "Surovinu", ze které je následně realizovaný odpis ze skladu. Rovněž je jako "Surovinu" vhodné založit i karty používané při vaření jako mouka, cukr, sůl, olej, zeleninu nebo výrobě míchaných drinků jako citrony, slámky apod.)

  • suroviny pro výrobu do jídel a nápojů, maso, zelenina, ovoce, tekutiny 
   (Nepatří sem karty, které jsou přímo prodávané.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu Surovina
 • Text - textová položka, která se nezobrazuje zákazníkům, ale slouží pro interní potřebu. (Např. v provozech, kde je potřeba mít k jídlu připraven speciální příbor - příbor na pizzu, příbor na steak a pod. lze tuto informaci z objednávky tisknout na bonovací tiskárně u baru a obsluha tak k objednávce připraví potřebný servis.)

Jestli vám ani na základě popisu není jasné, jaký typ karty pro dané zboží vybrat podívejte se na článek Praktické příklady evidence zboží v aplikaci iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard