Skladová karta typu - Lahve

V tomto článku vám představíme postup pro vytvoření skladové karty typu Lahev. Níže najdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladové karty. Skladové karty je možné založit v menu aplikace v části Karty, kliknutím na ikonu Nová a výběrem příslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Název - název skladové karty. Při vytváření skladové karty typu "Lahev", je možné zadat vlastní název, nebo je možné vybrat zboží z katalogu finanční správy. Při zadávání názvu aplikace automaticky kontroluje, zda se Vámi zadaný název nachází v tomto seznamu. Když se v seznamu nachází, je možné jej vybrat kliknutím na tlačítko ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat. (Při zadávání názvu skladové karty, je možné vyhledávat karty v seznamu Finanční správy i zadáním EAN kódu z lahve. Při vytváření karet doporučujeme vybírat karty ze seznamu, nakolik na takto vytvořených kartách se automaticky předvyplní údaje jako jsou např. EAN nebo zařazení karty do evidence SBL a nemusíte je tak vyplňovat ručně. Název karty je po jejím výběru samozřejmě možné upravit.)

  • Kód / PLU - po vyplnění tohoto čísla bude možné kartu snadněji vyhledávat v aplikaci. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upravit.)

  • MJ - měrná jednotka zboží.

  • Cena - prodejní cena zboží. Jedná se o konečnou prodejní cenu zadávanou s DPH. (V případě plátců DPH si cenu bez DPH aplikace automaticky dopočítá.)

  • DPH - výška přiřazeného DPH dané skladové karty. (Možnost nastavení DPH na skladové kartě se zobrazí po správném vyplnění obchodních údajů společnosti v části O nás. Když je vyplněné i IČO DPH, zobrazí se dané nastavení.)

  • Uzamčená cena - v případě uzamčení ceny není možné cenu na položce při prodeji měnit. Rovněž není možné na položku aplikovat žádnou slevu. V případě, že je vytvořený akční ceník na kategorii, ve které se daná položka nachází, na kartu s uzamčenou cenou se rovněž sleva aplikovat nebude.

  • Zákaz prodeje - v případě daného nastavení na kartě, není možné položku prodat,  rovněž se nezobrazuje ani v seznamu při prodeji. (Nedoporučujeme přejmenovávat skladové karty. Jestli došlo k vyřazení položky z prodeje, je možné skladové kartě tento příznak nastavit a v případě potřeby vytvořit novou skladovou kartu. Jestli se následně položka opětovně vrátí do prodeje, příznak se odebere a kartu bude možné opět prodávat a bude se zobrazovat v seznamech.)

  • Barva - barva, pod jakou se bude ikona položky zobrazovat v prodeji.

Rozšířené

  • SBL Karta - v případě, že na dané kartě je nastavený tento příznak, nachází se v seznamu evidence Spotřebitelského balení líhu.

  • Prodej zlomkového množství - nastavení definuje, zda je možné prodat i část z dané karty. (Při jídlech např. poloviční porci, při panácích místo 0,04l např. 0,02 apod.)

  • Hmotnost v g - hmotnost položky v gramech. (Nastavení je zvlášť vhodné vyplňovat např. při jídlech, kdy se tato informace zobrazuje na jídelním lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litrech. (Nastavení je zlášť vhodné vyplňovat při lahvích a rozlévaném alkoholu. Tento údaj se kromě jiného zobrazuje i na jídelním lístku.)

  • EAN - čárový kód dané položky. Čárový kód doporučujeme vyplnit, když se jedná o kartu s evidencí SBL, který jednoznačně identifikuje dané zboží. Rovněž i v případě prodeje pomocí čtečky čárových kódů.

  • Čas na přípravu v min - údaj se zobrazuje na jídelním lístku.

  • Rychlé poznámky - na kartě je možné nadefinovat i tzv. "Rychlé poznámky", které blíže identifikují požadavek zákazníka při objednávce. Jednotlivé poznámky je možné od sebe oddělit čárkou. (Např. při minerálce to může být poznámka "Nechlazená" nebo "S ledem" apod. Více informací o rychlých poznámkách získáte i v našem instruktážním videu Rýchle pridanie poznámky na položke otvoreného účtu.)

  • Popis - popis na skladové kartě představuje bližší popis, který se zobrazuje na jídelním lístku. (Při míchaných drincích se může jednat např. o složení apod.)

  • Lahev - nastavení lahve pro inventarizaci otevřeného množství v lahvi.

   • Vybrat typ lahve - z nabízených siluet lahví je možné vybrat typ, který se nejvíce podobá lahvi daného alkoholu. Při inventuře alkoholu je možné zadat přibližnou výšku hladiny alkoholu v lahvi na siluetě a aplikace tak umí přepočítat přibližný objem alkoholu v lahvi.
   • Lahev se zadává hodnotou - při inventuře se nebude při inventurování lahve zobrazovat silueta, ale jen pole pro zadání přesné hodnoty objemu alkoholu v lahvi. (Toto nastavení je vhodné, když se dělá inventura např. za pomoci odměrného válce apod.)
  • Alergeny - na kartě je možné nadefinovat alergeny. Nastavení je vhodné vyplnit při skladových kartách jídel. Nadefinované alergeny se následně budou zobrazovat na jídelním lístku.

  • Naše nabídky - skladovou kartu je možné založit i jako položku např. Obědové menu. Toto se může zobrazovat např. po sejmutí QR kódu na stole, případně na Vaší stránce nebo Facebooku. (Bližší informace o položkách "Naše nabídky", na co slouží, jejich nastavení a jak je využívat se konkrétně na položce "Obědové menu" dozvíte ve videopříručce k aplikaci Vytvoření obědového menu, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)

  • Inventury - na skladové kartě je možné definovat přiřazení položky do tzv. "Rychlé inventury". Jedná se o položky, které se často inventurují. (Např. pro Rychlá inventura - bar doporučujeme zařadit skladové karty alkoholu, které se kontrolují při střídání směn, nebo na konci dne. Je tak možné vytvořit rychlou inventuru konkrétního zboží a doslova do pár minut tak zjistit aktuální stav na skladě.) 

  • Fiskální tiskárny - v aplikaci je možné nadefinovat tisk bonovaček i na fiskální tiskárně. 

  • Bonovačky - jestli jsou v aplikaci nadefinované bonovací tiskárny, je možné nastavit, na které tiskárně se bude karta tisknout. Skladové kartě je možné nadefinovat tisk jen na jednom zařízení.  

Kategorie

  • Kategorie - karty je možné zařadit do kategorií, na základě čehož je možné je efektivněji filtrovat a vybírat při prodeji. (Práci se skladovými kategoriemi, vytváření nových případně jejich změny popisujeme blíže v návodu Kategorie jídel a nápojů.)

Obrázky

  • Obrázek skladové karty je možné přidat kliknutím na žlutou ikonu plus. Více informací o obrázcích skladových karet se dozvíte v návodě Skladová karta - záložka Obrázky.

Pro veřejnost

Do výroby

  • Objem / hmotnost - hodnota určuje, kolik jednotek dané karty se vytvoří ze zadaného množství. Pro správnou evidenci v aplikaci, je potřebné mít pro kartu lahve nadefinovanou surovinu, na kterou se po "Otevření lahve" převede její obsah. (V případě, že lahev má objem 0,7L, po vykonání Otevření lahve se obsah lahve převede na surovinu a lahev se odepíše ze skladu. Nastavení je potřebné pro správnou evidenci alkoholu pro Celní správu.)

  • Surovina - v tomto poli je potřebné vybrat kartu, na kterou se převede objem otevřené lahve. (Při výběru stačí začít psát název skladové karty suroviny a následně ji vybrat ze seznamu stisknutím tlačítka ENTER. Když se karta v seznamu nenachází, je možné ji založit kliknutím na ikonu plus.)

Přídavky - vazby

  • Pomocí přídavků - vazeb lze nadefinovat vázané položky, ze kterých si umí obsluha při obsluze zákazníka hned vybrat. Vázané karty lze definovat také nezávisle pro donášku - online nabídku pro zákazníka. Bližší informace o využití přídavků a vazeb se dozvíte v návodu Skladová karta - záložka Přídavky - vazby.

Pohyby

  • Přesné informace o naskladnění skladové karty, o tom, kdy došlo k jejímu prodeji a zda se jednalo o online prodej nebo prodej na fakturu se dozvíte v záložce Pohyby. Bližší informace o možnostech a informacích, které tato nabídka poskytuje naleznete v návodu Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka se zobrazí až při následné úpravě skladové karty.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard