Nastavenie skladových kariet pre obedové menu

Ak potrebujete rozšíriť počet ponúkaných obedových menu napr. zo štyroch na päť, alebo potrebujete do ponuky zaradiť ďalšiu polievku, je potrebné vytvoriť ďalšiu kartu pre predaj obedové menu. Túto kartu vytvoríte po kliknutí v menu aplikácie na možnosť Obedové menu, následne vyberte z ponuky možnosť Nastavenia. 

Vytvorenie novej karty pre Obedové menu

  1. V Menu aplikácie kliknite na možnosť Obedové menu.
  2. Z ponuky v hornej časti vyberte možnosť Nastavenia.
  3. Zobrazí sa ponuka pre možnosť vytvorenia obedového menu, skladajúceho sa z polievky, hlavného jedla a dezertu.
  4. Ak Vám ponúkané karty nestačia a potrebujete ponuku rozšíriť, kliknutím na tlačidlo + sa otvorí formulár pre vytvorenie novej karty.
  5. Vyplňte Názov na skladovej karte napr. "Menu 4", zadajte predvolenú cenu pre menu.
  6. V záložke Kategórie, nastavte zaradenie karty do kategórie Menu. (V príprade kariet obedového menu nie je potrebné vyplňovať alergény, prípadne obrázok a pod. Tieto údaje sa budú už zobrazovať pri konkrétnom jedlo ktoré pod dané menu v daný deň patrí.)
  7. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny.
  8. Ak už máte vytvorený dostatočný počet kariet pre vaše menu a jednotlivé karty sú priradené k príslušnému druhu (polievka, hlavné jedlo alebo dezert) je potrebné kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdiť vykonané zmeny v nastaveniach obedového menu.

Nové karty typu obedové menu je možné použiť až pri vytváraní nového menu, preto je vhodné si ich vytvoriť vopred. Viac informácií o vytváraní obedového menu sa dozviete v návode Vytvorenie obedového menu.


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard