Plánování směn zaměstnanců je pro vaši provozovnu nezbytné. Jak na to? 

Plánování směn zaměstnanců je pro správné fungování gastroprovozovny velmi důležité. Je nezbytné vytvořit rozpis směn, který povede ke zvyšování produktivity práce, hladkému chodu podniku a samozřejmě ke spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i zákazníků.

Nejen v gastru, ale i v mnohých jiných pracovních odvětvích se často stává, že šikovní lidé pracují neefektivně. To má negativní vliv na celkové fungování podniku – vzniká chaos na pracovišti, hosté jsou nespokojení, klesají tržby a v neposlední řadě se zaměstnanci necítí ve své práci dobře. Důkladné naplánování pracovních směn vám možná přidá pár šedin, ale v konečném důsledku budete řídit podnik, ve kterém jde všechno jako po másle.

Jak s plánováním začít?

Ano, i plánování je třeba naplánovat. Co to znamená? V první řadě si musíte určit, na jaké časové období budete směnové rozpisy vytvářet. Například v malých podnicích a kavárnách dokážete naplánovat směny i měsíc dopředu. Ve velkých restauracích by bylo měsíční plánování složité, někde dokonce nemožné. Plánování na kratší časový úsek (na týden, dva týdny) je pružnější a mnohým zaměstnancům i více vyhovuje.

 

Když plánujete směny na kratší období, můžete do rozpisu zahrnout i chystané oslavy nebo večírky ve vašem podniku. V takových dnech je důležité pracovní tým posílit. Při směnovém rozpisu byste však měli zvažovat i jiné skutečnosti, které dokážou snížit nebo zvýšit návštěvnost vašeho podniku – počasí, festivaly, trhy a pod.

Poznejte své zaměstnance

Ve větších podnicích pracují zaměstnanci na různé druhy úvazků – na plný i zkrácený. Naplno je obvyklé využívat i brigádníků – ať už na letní sezonu, nebo celoročně. Právě takový nesoulad může způsobovat problémy, a proto je důležité pracovní směny důkladně plánovat. To, jestli mají vaši zaměstnanci pracovní dobu rozvrhnutou rovnoměrně, nebo nerovnoměrně, jestli je fixní, nebo pružná, je jen na vašem rohodnutí.

Každopádně byste měli své lidi poznat a hledět na to při plánování směn. Ne každý zvládá stresové situace. Nově přijatý zaměstnanec nereaguje tak rychle jako jeho zaběhnutý kolega. Někdo se za barem cítí jako ryba ve vodě, ale mezi stoly jako slon v porcelánu. Každý zaměstnanec mé své silné a slabé stránky, o kterých byste měli vědět. Proto se nebojte k plánování směn přizvat i své lidi, plánujte jejich směny spolu s nimi, vždyť vše je o dohodě.

 

Excelová tabulka, nebo šikovný software?

Rozhodnutí je jen na vás. Někomu se lépe plánuje v obyčejné excelové tabulce, jiní však upřednostňují modernější řešení. Mezi moderní a oblíbená řešení patří i docházkové terminály, které se vyznačují přehledností a nadstandardními funkcemi pro komfort všech uživatelů. V nich je vytvoření docházky pro zaměstnance jednoduché, efektivní a rychlé.

Pár rád na závěr:

  • Jestli plánujete změny pro své lidi, nenechávejte si to na poslední chvíli. Data plánovaných akcí oznamujte v dostatečném předstihu, aby si vaši zaměstnanci nenaplánovali jiný program.
  • Je dobře, když máte během silných dní nebo plánovaných akcí jednoho člověka v záloze. Nejlépe takového, který dokáže vypomoci i v kuchyni, i při obsluze. Šikovný a vstřícný brigádník, který je ochotný zaskočit za kolegy, je k nezaplacení.
  • Komunikujte se svými lidmi, ptejte se, neslibujte jim hory doly, když to nebudete moci splnit. Problémy se snažte řešit v předstihu a k oboustranné spokojenosti.
  • Naučte sa kombinovat pracovní směny tak, abyste měli dostatečné pokrytí nejsilnějších dní a hodin během dne. Každý majitel restaurace ví, kdy má nejvíc zákazníků. Řiďte se i podle toho.
  • Tvořte rozpis směn férově, neupřednostňujte, nefavorizujte. Ukřivděný zaměstnanec totiž není žádná výhra.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard